LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 25 đến 30/12/2017
Ngày đăng 25/12/2017 | 14:15  | View count: 614

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 25/12

7h30’

 

Hội ý Thường trực Huyện ủy; Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thường trực HU, Chánh Văn phòng HU; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện.

Phòng họp số 2 HU; Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

Thứ Ba

Ngày 26/12

8h00’

Hội nghị phân công tổ chức Hội nghị đối thoại

BTV Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan

Phòng họp

Huyện ủy

9h00’

Hội nghị xét phân loại Tổ chức cơ sở Đảng năm 2017

BTV Huyện ủy, Chủ tịch, các PCT HĐND, UBND Huyện

Phòng họp

Huyện ủy

Thứ 4

Ngày 27/12

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Hội nghị Kiểm điểm BCH Đảng bộ Cơ quan UBND Huyện

BCH Đảng bộ Cơ quan UBND Huyện

Phòng họp số 2

Thứ Năm

Ngày 28/12

8h00’

Hội nghị BTV Huyện ủy

BTV Huyện ủy

Phòng họp

Huyện ủy

8h00’

Đại hội Liên đoàn Lao động Huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023

BCH Đảng bộ Huyện, Các Cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, các đại biểu dự Đại hội

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

Thứ Sáu

Ngày 29/12

8h00’

Hội nghị đối thoại với nhân dân

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Hội trường Huyện ủy – UBND Huyện

Thứ Bảy

Ngày 30/12

Chỉ đạo công tác thủy lợi nội đồng, sản xuất, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông 2017; Công tác kiểm điểm, phân loại cán bộ, công chức, đảng viên năm 2017 và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch.