LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 01 đến 06/01/2017
Ngày đăng 02/01/2018 | 10:09  | View count: 312

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 01/01

Nghỉ Tết Dương lịch 2018

Thứ Ba

Ngày 02/01

8h00’

Kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp, thủy lợi nội đồng và một số công trình giao thông

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan

Tại các xã

Thứ 4

Ngày 03/01

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

Thứ Năm

Ngày 04/01

14h00’

Hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương 2017; triển khai nhiệm vụ 2018

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường

UBND Huyện

Thứ Sáu

Ngày 05/01

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

Thứ Bảy

Ngày 06/01

Chỉ đạo công tác thủy lợi nội đồng, sản xuất, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông 2017; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch.