LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 15 đến 20/01/2018
Ngày đăng 15/01/2018 | 09:10  | View count: 572

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 15/01

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy

Phòng họp

Huyện ủy

8h00’

Hội nghị Tổng kết công tác Dân số KHHGĐ và Chữ thập đỏ

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND Huyện

14h30’

Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

14h00’

Chủ tịch UBND Huyện làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Mỹ Đức

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Mỹ Đức

Thứ Ba

Ngày 16/01

8h00’

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường

UBND Huyện

14h00’

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố làm việc với các xã có rừng trên địa bàn Huyện

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện, các cơ quan liên quan, các xã có rừng

Phòng họp

Số 2

14h00’

Hội nghị Thành phố về công tác QPAN

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

13h30’

Họp báo Lễ hội Chùa Hương năm 2018

Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương năm 2018

Tại Thành phố

Thứ 4

Ngày 17/01

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Hội nghị tổng kết Hội người cao tuổi năm 2017

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn liên quan

Phòng họp số 2

14h00’

Tổng kết công tác Thanh tra Thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

14h00’

Hội nghị thông qua kết luận thanh tra về thực hiện Luật KN-TC, tiếp công dân

TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

Thứ Năm

Ngày 18/01

8h00’

Hội nghị tổng kết công tác Phụ nữ năm 2017

BTV Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND Huyện

8h00’

Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan, xã An Phú

Xã An Phú

9h00’

Thanh tra Thành phố làm việc với Huyện

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT UBND Huyện; các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

Thứ Sáu

Ngày 19/01

8h00’

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XII

Đảng viên Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng, Cơ quan UBND Huyện.

Hội trường

UBND Huyện

14h00’

Chủ tịch UBND Huyện đối thoại với đại diện nhân dân xã Hợp Tiến

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch tịch UBND Huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan

Hội trường UBND xã Hợp Tiến

Thứ Bảy

Ngày 20/01

Chỉ đạo công tác thủy lợi nội đồng, sản xuất, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông 2017; triể khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2018; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch.