LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 04 đến 08/9/2018
Ngày đăng 04/09/2018 | 10:28  | View count: 1011

Thứ/

ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

 

Cơ quan thực hiện

Chủ trì

Thành phần dự

Thứ Hai

Ngày 03/9

Nghỉ bù Quốc khánh 02/9

Thứ Ba

Ngày 04/9

8h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, Chánh VP. HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

VP. HĐND và UBND Huyện

Thứ Ba

Ngày 04/9

08h30’

UBMTTQ VN TP Hà Nội làm việc công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ

Thường trực Huyện ủy

Thường trực UBMTTQ huyện; Đại diện: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận

PH số 2 Huyện ủy

Mặt trận Tổ quốc huyện

15h30’

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ công tác tổ chức Lễ đón nhận di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Hương

BCĐ Lễ đón nhận di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Hương

Thành viên BCĐ, TT. HĐND Huyện; Lãnh đạo VP. HU, VP. HĐND và UBNDHuyện, Thủ trưởng các CQ liên quan

PH số 2 Huyện ủy

BTC Lễ đón nhận di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Hương

Thứ Tư

Ngày 05/9

8h00’

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân Huyện

Các cơ quan liên quan

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Ban Tiếp Công dân

07h15’

Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Ban Thường vụ Huyện ủy

TT. HĐND Huyện; Lãnh đạo VP Huyện ủy, VP. HĐND&UBND; Phòng Giáo dục và đào tạo

Tại các trường học

 

Phòng Giáo dục và đào tạo

14h00’

Sở Nông nghiệp và PTNT; Công ty Thủy lợi Sông đáy làm việc với Huyện

 

Đ/c Đặng Văn Triều, Phó Chủ tịch TT. UBND Huyện; Phòng Kinh tế; Xí nghiệp ĐTPT Thủy lợi Mỹ Đức

Phòng họp số 2 UBND Huyện

Phòng Kinh tế

Thứ Năm

Ngày 06/9

8h00’

Hội nghị chuẩn hóa địa danh

Sở Nội vụ

Đ/c Chủ tịch UBND Huyện; Trưởng Phòng Nội vụ

Sở Nội vụ

Phòng Nội vụ

Thứ Sáu

Ngày 07/9

8h00’

Hội nghị UBND Huyện tháng 9

UBND Huyện

TT. HĐND Huyện; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Lãnh đạo VP. HĐND và UBND; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện, các xã, thị trấn

Phòng họp số 2 UBND Huyện

Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Thứ Bảy

Ngày 08/9

Chỉ đạo sản xuất, công tác thủy lợi nội đồng, phòng chống thiên tai; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch