LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 22 đến 27/10/2018
Ngày đăng 22/10/2018 | 15:18  | View count: 3601

Thứ/

ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

 

Cơ quan thực hiện

Chủ trì

Thành phần dự

Thứ Hai

Ngày 22/10

8h00’

Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật và Hội thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện

Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố.

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Lãnh đạo các cơ quan liên quan, xã Hợp Thanh

Hợp Thanh

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện

8h00’

Phê duyệt quy hoạch

xã Đốc Tín

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Phòng QLĐT, các cơ quan liên quan, xã Đốc Tín

Phòng họp

số 2

Phòng QLĐT

14h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

Văn phòng HĐND - UBND Huyện

Thứ Ba

Ngày 23/10

8h00’ - 17h00’

Phê duyệt quy hoạch các

xã Phùng Xá và An Phú

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Phòng QLĐT, các cơ quan liên quan, các xã Phùng Xá và An Phú

Phòng họp

số 2

Phòng QLĐT

8h00’

Sở Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn kiểm tra công tác ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Sở NN&PTNT Thành phố, Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp

số 1

Phòng

Kinh tế

8h00’

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của thành ủy

Hà Nội tại xã Phùng Xá

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư TT Huyện ủy, các cơ quan liên quan, xã Phùng Xá

Xã Phùng Xá

Phùng Xá

13h30’

Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì làm việc về tình hình thực hiện các dự án cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố

Chủ tịch UBND Thành phố

Thành phố; Đ/c Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND Huyện

Phòng họp 209 trụ,

 sở UBND Thành phố

Sở

Xây dựng

14h00’

Họp Tổ công tác kiểm tra việc sử dụng đất trái phép và hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên đất Quốc phong khu vực Sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính

xã Đồng Tâm

Đ/c Đào Hải Quân - Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị Huyện

Thành viên theo Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện

Phòng họp

 số 1

Tổ công tác theo QĐ 2008/QĐ-UBND

Thứ Tư

Ngày 24/10

8h00’

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân Huyện

Các cơ quan liên quan

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Ban Tiếp Công dân

8h00’

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của thành ủy

Hà Nội tại xã Đồng Tâm

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư TT Huyện ủy, các cơ quan liên quan, xã Đồng Tâm

Xã Đồng Tâm

Đồng Tâm

8h00’

Tập huấn phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông

Văn phòng HĐND - UBND Huyện

8h00’

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm việc với Chi bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Đ/c Lê Chí Hòa, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Lãnh đạo, chuyên viên UBKT huyện ủy và phòng LĐTB&XH huyện

Phòng họp

số 1

Phòng LĐTB&XH huyện

9h00’

Thanh tra Thành phố Tổ chức công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch theo quy định của luật Thanh tra

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Thanh tra Thành phố, Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp

số 2

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

14h00’

Thanh tra Thành phố rà soát, đôn đốc việc thực hiện, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh kéo dài, phức tạp.

Đại diện Lãnh đạo  UBND huyện

Thanh tra Thành phố, Đại diện Lãnh đạo  UBND huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp

số 1

Thanh tra Huyện

Thứ Năm

Ngày 25/10

8h00’

Kiểm tra các Làng văn Hóa

Đ/c Hoàng Mạnh Tấn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Huyện

Thành viên BCĐ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Các xã được kiểm tra

Phòng Văn hóa - Thông tin Huyện

8h00’

Sở Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn kiểm tra Dự án Thủy lợi

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Sở NN&PTNT Thành phố, Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp

số 2

Phòng

Kinh tế

8h00’

Trung Kết Giai điệu tuổi hồng

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện, các cơ quan liên quan, các thí sinh tham dự

Hội trường Huyện ủy - UBND huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện

8h00’

 Sở Tư pháp kiểm tra việc ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện

Sở Tư Pháp, Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, phòng Tư pháp, các đơn vị liên quan

Phòng họp

số 2

phòng Tư pháp

 

Thứ Sáu

Ngày 26/10

8h00’

Dự kiến UBND huyện tổ chức Hội nghị mời Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải làm việc về việc đấu nối đường Tam Trúc Khả Phong (Hương Sơn) với đường cenco5

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sở Giao thông vận tải Hà Nội; Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện; các cơ quan liên quan

Phòng họp

số 2

Phòng Quản lý đô thị

Thứ Bảy

Ngày 27/10

Chỉ đạo sản xuất trồng cây vụ đông, công tác thủy lợi nội đồng, phòng chống thiên tai; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch.