LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 05 đến 10/3/2018)
Ngày đăng 05/03/2018 | 10:26  | View count: 239

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 05/3

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

8h00’

Lễ Giao quân năm 2018

TT. Huyện ủy, BTV Huyện ủy, TT. HĐND, UBND Huyện, Hội đồng NVQS Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn

Nhà thi đấu TDTT Huyện

8h00’

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

TT. Huyện ủy, TT. HĐND, UBND Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

14h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND

Phòng họp Chủ tịch UBND Huyện

Thứ 3

Ngày 06/3

8h00’

Thanh tra Thành phố làm việc với Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện, Thanh tra Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan

Phòng họp số 2

Thứ 4

Ngày 07/3

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00;

Thành phố tổ chức ngày hội Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

Thứ Năm

Ngày 08/3

8h00’

Hội nghị giao ban UBND Huyện tháng 02; triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018

TT. HĐND Huyện; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Ủy viên UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Phòng họp số 2

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; Lễ hội Chùa Hương năm 2018.

Thứ Sáu

Ngày 09/3

8h00’

Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Lễ hội Chùa Hương năm 2018.

Thứ Bảy

Ngày 10/3

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Lễ hội Chùa Hương năm 2018.