LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 11, từ ngày 12 đến 18/3/2018
Ngày đăng 12/03/2018 | 16:40  | View count: 241

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 12/3

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

8h00’

Hội nghị bàn biện pháp quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

14h00’

Kiểm tra tại Lễ hội Chùa Hương năm 2018

Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện, đ/c Chủ tịch UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Tại Chùa Hương

14h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND

Phòng họp Chủ tịch UBND Huyện

Thứ 3

Ngày 13/3

8h00’

Hội nghị giao ban công tác Tài nguyên và môi trường

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND Huyện

8h00’

Hội nghị thống nhất, đề xuất giải pháp thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện; Phòng Kinh tế

Sở Nông nghiệp và PTNT

8h30’

Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị

Đại diện lãnh đạo UBND Huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Thanh tra Huyện, Ban Tiếp công dân Huyện

UBND huyện Ứng Hòa

9h00’

Viễn thông Hà Nội làm việc với Huyện

Đại diện lãnh đạo UBND Huyện; Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Phòng họp số 2

Thứ 4

Ngày 14/3

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

7h30’

Hội nghị học tập, quán triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BCH Đảng bộ Huyện, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

Thứ Năm

Ngày 15/3

8h00’

Hội nghị trực tuyến với Thường trực HĐND Thành phố

TT. HĐND Huyện; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND Huyện; Văn phòng; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn

Phòng họp số 2

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; Lễ hội Chùa Hương năm 2018.

Thứ Sáu

Ngày 16/3

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; Lễ hội Chùa Hương năm 2018.

Thứ Bảy

Ngày 17/3

8h00’

Kiểm tra công tác tổ chức, phục vụ Lễ hội Chùa Hương

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; một số thành viên BCĐ, Ban tổ chức

Chùa Hương

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Lễ hội Chùa Hương năm 2018.

Chủ nhật

Ngày 18/3/2018

9h00’

Hội nghị gặp mặt người con quê hương Mỹ Đức năm 2018

BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội