LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 18/02 đến 22/02/2019
Ngày đăng 18/02/2019 | 14:36  | View count: 4539

Thứ/

ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

 

Cơ quan thực hiện

Chủ trì

Thành phần dự

Thứ Hai

Ngày 18/02

10h30’

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng chủ trì nghe Thanh tra Thành phố, Sở TN&MT báo cáo kết quả thanh tra một số vụ việc trên địa bàn Thành phố

Đ/c Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Thành phố,

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND Huyện, phòng TN&MT, Thanh tra Huyện.

Thành phố

Thành phố

Thứ Ba

Ngày 19/02

8h00’

Ban Chỉ đạo công tác Lễ hội chùa Hương kiểm tra Lễ hội chùa Hương

Ban Chỉ đạo công tác Lễ hội chùa Hương

Thành viên Ban Chỉ đạo, thủ thưởng các cơ quan liên quan.

Chùa Hương

Chùa Hương

8h30’

Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản chủ trì đánh giá kết quả công tác phát triển điện lực năm 2018, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn Thành phố

Đ/c Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Thành phố, Đại diện Lãnh đạo UBND Huyện, Phòng Kinh tế Huyện

Thành phố

Sở Công thương Thành phố

14h30’

Phòng TN&MT huyện giải quyết cấp giấy CNQSDĐ nông nghiệp cho thị trấn Đại Nghĩa 

Đ/c Trần Văn Thể - Trưởng phòng TN&MT Huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện, thị trấn Đại Nghĩa

Phòng họp

số 1

Phòng TN&MT huyện

15h00

Kiểm tra Lễ giao nhận quân huyện Mỹ Đức năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND Huyện

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Huyện

Ban Chỉ huy quân sự Huyện

Ban Chỉ huy quân sự Huyện

Thứ Tư

Ngày 20/02

8h00’

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân Huyện

Các cơ quan

 liên quan

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Ban Tiếp Công dân

7h30’

Lễ giao nhận quân huyện Mỹ Đức năm 2019 

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố,

TT. Huyện ủy,

BTV huyện ủy,

TT. HĐND, Lãnh đạo UBND Huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các cơ quan liên quan

Ban Chỉ huy quân sự Huyện

Ban Chỉ huy quân sự Huyện

Thứ Năm

Ngày 21/02

 

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

Văn phòng HĐND - UBND Huyện

14h00’

Hội nghị thông qua quy hoạch - xây dựng cải tạo bến Hang Vò - Chùa Hương

Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND Huyện

Ban Thường vụ Huyện ủy,

Phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý khu DT&TC Hương Sơn, xã Hương Sơn, các cơ quan liên quan.

Phòng họp

số 2

Phòng Quản lý đô thị

Thứ Sáu

Ngày 22/02

8h00’

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính huyện Mỹ Đức

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành viên ban chỉ đạo CCHC và Công nghệ thông tin Huyện

Phòng họp

số 2

Văn phòng HĐND - UBND Huyện và phòng Nội vụ Huyện

 

Thứ Bảy

Ngày 23/02

Chỉ đạo cấy lúa xuân, công tác thủy lợi nội đồng; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, Lễ hội Chùa Hương năm 2019.