LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 04/3 đến 09/03/2019
Ngày đăng 04/03/2019 | 14:57  | View count: 3168

Thứ/

ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

 

Cơ quan thực hiện

Chủ trì

Thành phần dự

Thứ Hai

Ngày 04/3

10h00’

Thanh tra Thành phố tổ chức Hội Nghị

Thanh tra Thành phố

Thành phố, Đ/c Chủ tịch UBND Huyện, Thanh tra Huyện

Thanh tra Thành phố

Thanh tra Thành phố

13h30’

Thành phố Tổ chức Hội nghị

Thành phố

Đ/c Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

Thành phố

Thứ Ba

Ngày 05/3

8h00’

Liên đoàn lao động Huyện tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Đ/c Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch Liên đoàn lao động Huyện

Nữ cán bộ, công chức, viên chức của các cấp công đoàn thuộc Huyện

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

Liên đoàn lao động Huyện

13h30’

Thành phố tổ chức Hội nghị Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định, thống nhất chỉ đạo về một số nội dung do các khối đề xuất 

Đ/c Nguyễn Đức  Chung - Chủ tịch UBND Thành phố

Thành phố;

Đ/c Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở UBND Thành phố

Thành phố

14h30’

Hội nghị ứng phó cấp bách phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố do Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu chủ trì

Đ/c Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố

Thành phố;

Đ/c Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở UBND Thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ Tư

Ngày 06/3

8h00’

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân Huyện

Các cơ quan

 liên quan

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Ban Tiếp Công dân

8h00’

Dự kiến họp Giao ban UBND huyện 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND Huyện

TT. HĐND,

Các PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp

 số 2

Văn phòng HĐND - UBND Huyện

14h00’

Hội nghị phối hợp giữa sở Giáo dục và Đào tạo với UBND quận, huyện, thị xã về công tác quản lý giáo dục và đào tạo tại địa phương

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Thành phố,

Đ/c Chủ tịch UBND Huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện.

Hội trường tầng 1 - Sở GD&ĐT Thành phố

Sở GD&ĐT Thành phố

Thứ Năm

Ngày 07/3

7h00’

Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác, kiểm tra Lễ hội  Chùa Hương

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đoàn kiểm tra, Ban Quản lý khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn

Xã Hương Sơn

Ban Quản lý khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn

8h30’

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND Huyện

TT. Huyện ủy,

 TT. HĐND,

Đại điện Lãnh đạo UBND, các cơ quan liên quan, xã An Phú

Xã An Phú

Phòng LĐ - TB và XH Huyện

13h30’

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ chương trình 08-CT/TU của Thành ủy

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND Huyện

Các cơ quan thuộc Huyện, các xã, thị trấn

Phòng họp

số 2

Phòng Nội vụ

Thứ Sáu

Ngày 08/3

Chỉ đạo chăm sóc lúa và cây trồng vụ xuân, công tác thủy lợi nội đồng; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, Lễ hội Chùa Hương năm 2019.

 

Thứ Bảy

Ngày 09/03

Chỉ đạo chăm sóc lúa và cây trồng vụ xuân, công tác thủy lợi nội đồng; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, Lễ hội Chùa Hương năm 2019.