LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 12, từ ngày 19 đến 24/3/2018
Ngày đăng 19/03/2018 | 15:37  | View count: 266

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 19/3

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

14h00’

Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM làm việc với Huyện

Đ/c Đặng Văn Triều, Phó Chủ tịch UBND Huyện, các cơ quan, xã liên quan

Hội trường UBND Huyện

14h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND

Phòng họp Chủ tịch UBND Huyện

Thứ 3

Ngày 20/3

8h00’

Hội nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phòng họp số 2

Thứ 4

Ngày 21/3

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

14h00’

Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp Thành phố làm việc với Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan

Phòng họp số 2

Thứ Năm

Ngày 22/3

8h00’

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ KNTC, tiếp công dân

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; các cơ quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND Huyện

14h00’

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND Huyện

Thứ Sáu

Ngày 23/3

7h30’

Tổ chức giải chạy Olympic, Báo HàNộiMới năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, xã, thị trấn

Nhà thi đấu Huyện

Thứ Bảy

Ngày 24/3

7h30’

Tổ chức giải thi đấu bóng chuyền

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan liên quan, xã, thị trấn

Nhà thi đấu Huyện

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Lễ hội Chùa Hương năm 2018.