LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 14, từ ngày 02 đến 07/4/2018
Ngày đăng 02/04/2018 | 10:24  | View count: 206

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 02/4

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

8h30’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Văn Hoạt Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

14h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND

Phòng họp Chủ tịch UBND Huyện

14h00’

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị

Phòng Nội vụ Huyện

Sở Nội vụ Thành phố

Thứ 3

Ngày 03/4

8h00’

Hội nghị tập huấn công tác hòa giải cơ sở

Các cơ quan, đơn vị liên quan, xã, thị trấn.

Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX

8h00’

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện

Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội trường Huyện ủy – UBND Huyện

8h00’

Ban Dân tộc Thành phố tổ chức Hội nghị

Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Ban Dân tộc Thành phố

Thứ 4

Ngày 04/4

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

14h00’

Hội nghị ký cam kết không dịch bệnh cho các xã, thị trấn

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, xã, thị trấn

Phòng họp số 2

Thứ Năm

Ngày 05/4

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Lễ hội Chùa Hương năm 2018.

Thứ Sáu

Ngày 06/4

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Lễ hội Chùa Hương năm 2018.

Thứ Bảy

Ngày 07/4

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Lễ hội Chùa Hương năm 2018.