LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 15, từ ngày 09 đến 14/4/2018
Ngày đăng 09/04/2018 | 17:28  | View count: 279

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 09/4

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

8h30’

Công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các PCT UBND Huyện; TT. HĐND Huyện; Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ

Phòng họp số 2

14h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Tại Thành phố

Thứ 3

Ngày 10/4

8h00’

Hội nghị rà soát số liệu, thống nhất bàn giao công tác quản lý rừng theo phân cấp

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện, Phòng Kinh tế, các cơ quan liên quan, các xã có rừng

Phòng họp số 2

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Bí thư Huyện ủy; Đ/c Chủ tịch UBND Huyện.

Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thứ 4

Ngày 11/4

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Hội nghị tập huấn kỹ năng giao tiếp cho công đoàn viên

Công đoàn viên các cơ quan, đơn vị.

Hội trường UBND Huyện

Thứ Năm

Ngày 12/4

8h00’

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị

Đ/c Bí thư Huyện ủy; Đ/c Chủ tịch UBND Huyện; Phòng Tư pháp; Văn phòng

Sở Tư pháp

14h00’

Hội nghị Hội đồng lương Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các PCT UBND Huyện; Thành viên Hội đồng lương Huyện

Phòng họp số 2

Thứ Sáu

Ngày 13/4

8h30’

Chủ tịch UBND Huyện làm việc với xã An Mỹ về công tác xây dựng NTM 2018

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Xã An Mỹ

9h00’

Ban Dân tộc Thành phố công bố quyết định thanh tra về thực hiện chế độ chính sách tại xã An Phú

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, xã An Phú

Phòng họp số 2

Thứ Bảy

Ngày 14/4

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Lễ hội Chùa Hương năm 2018.