LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 16, từ ngày 16 đến 21/4/2018
Ngày đăng 16/04/2018 | 17:03  | View count: 254

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 16/4

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

13h30’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

Thứ 3

Ngày 17/4

 

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; đảm bảo ANTT trên địa bàn; Lễ hội Chùa Hương năm 2018; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;

Thứ 4

Ngày 18/4

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Hội nghị giao ban BCĐ xây, sửa nhà cho các đối tượng chính sách, xã hội trên địa bàn

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện; các cơ quan liên quan, xã, thị trấn.

Phòng họp số 2

8h00’

Hội nghị tập huấn công tác Phụ nữ

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường UBND Huyện

Thứ Năm

Ngày 19/4

14h00’

Hội nghị làm việc với chủ hợp đồng thuê đất Trại bò tại Đồng Tâm

Các cơ quan liên quan, xã Đồng Tâm

Phòng họp số 1

Thứ Sáu

Ngày 20/4

8h30’

Chủ tịch UBND Huyện làm việc với xã An Mỹ về công tác xây dựng NTM 2018

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Xã An Mỹ

Thứ Bảy

Ngày 21/4

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; công tác ANTT trên địa bàn; Lễ hội Chùa Hương năm 2018 và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;