LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 17 từ ngày 23 đến 28/4/2018
Ngày đăng 23/04/2018 | 17:09  | View count: 242

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 23/4

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

8h00’

Đại biểu Quôc shooij thành phố Hà Nội ứng cử tại Mỹ Đức tiếp xúc cử tri xã Phù Lưu Tế

TT. Huyện ủy, TT. HĐND; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan, xã Phù Lưu Tế

Hội trường UBND xã Phù Lưu Tế

14h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND  UBND Huyện; Chánh VP HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

Thứ 3

Ngày 24/4

7h00’

Khai mạc giải bóng đá CNVC, LLVT Huyện năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan

Sân vận động xã Phù Lưu Tế

14h30’

Chủ tịch UBND Huyện làm việc với Phòng Quản lý đô thị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện, các cơ quan liên quan.

Phòng họp số 2

Thứ 4

Ngày 25/4

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ Năm

Ngày 26/4

7h00’

Khai mạc giải cầu lông CBCNVC năm 2018 huyện Mỹ Đức

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện; Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Nhà thi đấu Huyện

8h00’

Hội nghị thông qua Kết luận Thanh tra về thực hiện chương trình 135 tại xã An Phú

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

8h00’

Hội nghị quán triệt Luật Hình sự

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường UBND Huyện

8h00’

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố kiểm tra việc thực hiện quy trình ISO tại Huyện

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 1

Thứ Sáu

Ngày 27/4

8h00’

Hội nghị tổng kết công tác PCTT năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; các cơ quan, xã, thị trấn.

Hội trường UBND Huyện

15h30’

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng CSXH Mỹ Đức

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Ngân hàng CSXH Huyện

Phòng họp số 2

Thứ Bảy

Ngày 28/4

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;