LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 19, từ ngày 07 đến 12/5/2018
Ngày đăng 07/05/2018 | 08:28  | View count: 244

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 07/5

7h30’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND  UBND Huyện; Chánh VP HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

14h00’

Làm việc với hộ ông Lê Văn Hưng, hợp đồng thuê đất tại xã Tuy Lai

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện; các đơn vị liên quan

Phòng họp số 2

Thứ 3

Ngày 08/5

8h00’

Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố làm việc tại Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

14h00’

Hội nghị UBND Huyện mở rộng

TT. HĐND Huyện; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Ủy viên UBND Huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện

Phòng họp số 2

Thứ 4

Ngày 09/5

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

14h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện; Các Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính - KH.

Thành phố

Thứ Năm

Ngày 10/5

8h00’

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

8h00’

Hội nghị triển khai xây dựng cuốn Dư địa chí Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan

Hội trường UBND Huyện

Thứ Sáu

Ngày 11/5

8h00’

Hội liên hiệp Phụ nữ Huyện kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc tại xã An Phú

TT. Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan, xã An Phú

Xã An Phú

8h00’

Thanh tra Thành phố làm việc với Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan

Phòng họp số 2

Thứ Bảy

Ngày 12/5

9h00’

Báo HàNộiMới tặng quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các đơn vị liên quan

Hội trường UBND Huyện

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;