LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 20, từ ngày 14 đến 19/5/2018
Ngày đăng 14/05/2018 | 10:46  | View count: 294

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 14/5

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

13h30’

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện

Sở Tài chính

Thứ 3

Ngày 15/5

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

8h00’

Sở Công thương tổ chức Hội nghị

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT UBND Huyện

Sở Công thương

14h00’

Hội nghị giải quyết đơn của công dân Nguyễn Thị Xuân, xã Phù Lưu Tế

Đại diện lãnh đạo UBND Huyện, Phòng Lao động TBXH

Phòng họp số 1

Thứ 4

Ngày 16/5

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Ban Pháp chế HĐND Huyện giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

TT. HĐND Huyện; Thành viên Đoàn giám sát

Các xã, thị trấn

14h00’

Họp Ban chỉ đạo hộ nghèo Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, BCĐ Hộ nghèo Huyện

Phòng họp số 2

14h00’

Họp giải quyết đơn của công dân xã Phù Lưu Tế

Đại diện lãnh đạo Huyện; Các cơ quan liên quan

Xã Phù Lưu Tế

Thứ Năm

Ngày 17/5

8h00’

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện

Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

8h00’

Ban Pháp chế HĐND Huyện giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

TT. HĐND Huyện; Thành viên Đoàn giám sát

Các xã, thị trấn

14h00’

Họp Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Huyện; 60 năm Bác Hồ về thăm Chùa hương và đón nhận danh hiệu di tích quốc gia đặc biệt Chùa hương

TT. Huyện ủy; TT. HĐND Huyện; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Ban Chỉ đạo Huyện

Phòng họp Huyện ủy

Thứ Sáu

Ngày 18/5

8h00’

Ban Pháp chế HĐND Huyện giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

TT. HĐND Huyện; Thành viên Đoàn giám sát

Các xã, thị trấn

8h00’

Hội nghị tập huấn công tác phòng chống thiên tai năm 2018

Đ/c Đặng Văn Triều PCT TT. UBND Huyện, các cơ q1uan, đơn vị, xã, thị trấn

Xã Hồng Sơn

Thứ Bảy

Ngày 19/5

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;