LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 26 từ ngày 25/6 đến 30/6/2018
Ngày đăng 25/06/2018 | 16:13  | View count: 401

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 25/6

8h00’

Chủ tịch UBND huyện dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan liên quan

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 3

Ngày 26/6

8h00’

Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra công tác Đảng ủy

Đoàn công tác Ban Tổ chức Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy

Phòng họp số 1

8h00’

Thành phố Kiểm tra Vệ sinh an toàn Lao động và Phòng chống cháy nổ trên địa bàn Huyện

Đoàn kiểm tra Thành phố; BCĐ An toàn, vệ sinh lao động và PCCN Huyện; các cơ quan liên quan, các xã có làng nghề

Phòng họp số 2

14h00’

Chủ tịch UBND huyện làm việc với phòng Quản lý đô thị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch UBND huyện, phòng Quản lý đô thị; Văn phòng HĐND - UBND huyện

Phòng họp số 2

Thứ 4

Ngày 27/6

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện.

Thành phố

14h00’

Đối thoại ông Phạm Văn Tiệp xã Xuy Xá

Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan liên quan; xã Xuy Xá

Phòng họp số 1

 

Thứ Năm

Ngày 28/6

8h00’

Chủ tịch UBND huyện Tiếp xúc cử tri xã Đại Hưng

Tổ đại biểu HĐND số 8; các cơ quan liên quan; xã Đại Hưng

Trụ sở HĐND-UBND xã Đại Hưng

8h00’

Sở Thông tin và Truyền thông Họp trực tuyến sở kết công tác Thông tin - Truyền thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan liên quan  

Phòng họp số 2

Thứ Sáu

Ngày 29/6

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

BCH Đảng bộ huyện, Trưởng, Phó Ban HĐND; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội; xã, thị trấn

Phòng họp trực tuyến số 2 Huyện ủy

8h00’

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Tọa đàm ứng xử tại xã Hương Sơn

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố; lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan liên quan, xã Hương Sơn

Xã Hương Sơn

Thứ Bảy

Ngày 30/6

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng, công tác thủy lợi nội đồng; triển khai Kế hoạch sản xuất vụ mùa; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;