LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 23 đến 28/7/2018
Ngày đăng 23/07/2018 | 11:09  | View count: 407

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 23/7

7h30’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

8h00’

Tặng quà nhân kỉ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sĩ

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện.

Các xã, thị trấn

14h00’

Tặng quà nhân kỉ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sĩ

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Các xã, thị trấn

Thứ 3

Ngày 24/7

8h00’

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 khóa XIX HĐND Huyện

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, BCH Đảng bộ Huyện; Đại biểu HĐND Huyện khóa XIX, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

Hội trường

Huyện ủy - UBND huyện

Thứ 4

Ngày 25/7

8h00’

Kỳ họp thứ 6 khóa XIX HĐND Huyện

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, BCH Đảng bộ Huyện; Đại biểu HĐND Huyện khóa XIX, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường

Huyện ủy - UBND huyện

8h00’

Văn phòng UBND Thành phố tập huấn công tác Lễ tân, khánh tiết.

Lãnh đạo, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thành phố

8h00’

Chi cục Văn thư - lưu trữ Thành phố tổ chức tập tuấn

Đại diện lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Phòng Nội vụ Huyện

Chi cục VT-LT Thành phố

8h00’

Tập huấn công tác Cải cách hành chính

Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị, các xã, thị trấn

 

 

Thứ Năm

Ngày 26/7

8h00’

Chủ tịch UBND Huyện kiểm tra công tác phòng chống tiên tai xã Vạn Kim

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan liên quan.

Trụ sở xã Vạn Kim

8h00’

Văn phòng UBND Thành phố tập huấn công tác Soạn thảo, ban hành văn bản hành chính

Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thành phố

14h00’

Xây dựng trường An Mỹ

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện; các cơ quan liên quan 

Phòng họp 2

Thứ Sáu

Ngày 27/7

8h00’

Chủ tịch UBND Huyện kiểm tra công tác phòng chống tiên tai xã  Hùng Tiến

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan liên quan.

Trụ sở xã

Hùng Tiến

8h30’

Chi cục Văn thư - Lưu trữ kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện

Phòng họp 2

14h00’

Hội nghị Báo cáo công tác chuẩn bị đón Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Hương

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các đơn vị liên quan

Phòng họp số 2

Thứ Bảy

Ngày 28/7

8h00’

Thành phố tổ chức Kỷ niệm 10 năm sáp nhập địa giới hành chính Thủ đô

Đ/c Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan liên quan

Thành phố

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng, công tác thủy lợi nội đồng, phòng chống thiên tai; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;