LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 30/7 đến ngày 04/8/2018
Ngày đăng 30/07/2018 | 10:28  | View count: 260

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 30/7

13h30’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện.

Thành phố

14h00’

Hội nghị bàn giao Trung tâm Dân số KHHGĐ

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện

Phòng họp số 2

Thứ 3

Ngày 31/7

7h30’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

8h00’

Hội nghị giao ban công tác tư pháp

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

Trụ sở UBND xã An Mỹ

 

8h00’

Hội liên hiệp Phụ nữ Huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường

Huyện ủy - UBND huyện

Thứ 4

Ngày 01/8

8h00’

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân Huyện và các ngành liên quan

Trụ sở tiếp công dân Huyện

8h00’

Hội nghị BTV Huyện ủy

BTV Huyện ủy

Phòng họp

 Huyện ủy

8h00’

Tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC

Đại diện lãnh đạo UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Trung tâm BDCT Huyện

14h00’

Hội nghị Ban chỉ đạo 1956 Huyện

Lãnh đạo UBND Huyện, các cơ quan chức năng, BCĐ 1956

Phòng họp số 2

 

Thứ Năm

Ngày 02/8

8h00’

Họp Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 130 năm Thành lập Huyện; 60 năm Bác Hồ về thăm Chùa Hương và đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện;Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; BCĐ Lễ kỷ niệm

Phòng họp

Huyện ủy

14h00’

Chủ tịch UBND Huyện kiểm tra công tác phòng chống tiên tai tại các xã Hợp Tiến, Hợp Thanh và An Phú

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan liên quan.

Tại các xã Hợp Tiến, Hợp Thanh, An Phú

Thứ Sáu

Ngày 03/8

8h00’

Dự kiến họp UBND Huyện

TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, Ủy viên UBND Huyện

Phòng họp số 2

Thứ Bảy

Ngày 04/8

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng, công tác thủy lợi nội đồng, phòng chống thiên tai; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;