LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 27/8 đến ngày 01/9/2018
Ngày đăng 27/08/2018 | 11:05  | View count: 219

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 27/8

8h00’

Hội ý Thường trực Huyện Huyện ủy

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Huyện ủy;

- Thường trực Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

8h00’

Hội nghị duyệt duyệt quy hoạch xã Xuy Xá

- Chủ trì: Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện;

- Phòng QLĐT, các cơ quan liên quan, xã Xuy Xá

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

9h00’

Hội nghị thống nhất nội dung báo cáo liên sở

- Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện;

- Các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

14h00’

Hội nghị duyệt quy hoạch xã An Mỹ

- Chủ trì: Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện;

- Phòng QLĐT, các cơ quan liên quan, xã An Mỹ

Phòng họp số 2

Thứ 3

Ngày 28/8

8h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

- Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện;

- Các PCT UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

8h00’

Hội nghị tập huấn Luật Giao thông đường bộ

- Chủ trì: Đ/c Trịnh Xuân Hương, UVBTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện;

- Các cơ quan, xã, thị trấn.

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

9h00’

Chủ tịch UBND Huyện làm việc với ông Nguyễn Văn Chiến, xã Phùng Xá

- Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện;

- Thanh tra Huyện, Ban Tiếp dân Huyện; các cơ quan liên quan.

Phòng họp số 1

10h00’

Chủ tịch UBND Huyện làm việc với ông Hưng (Việt)

- Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện;

- Các cơ quan liên quan

Phòng họp số 1

Thứ 4

Ngày 29/8

8h00’

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân Huyện và các ngành liên quan

Trụ sở tiếp công dân Huyện

8h00’

Sơ kết công tác BHYT học sinh năm học 2017 - 2018

- Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện;

BHXH Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn, trường học.

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

8h00’

Chủ tịch UBND Huyện làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện.

Bộ TN&MT

14h00’

Tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ

- Chủ trì: Đ/c Bạch Liên Hương, TUV- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện

- Các cơ quan, xã, thị trấn

Phòng họp Huyện ủy

Thứ Năm

Ngày 30/8

8h00’

Tập huấn công tác điều tra hộ nghèo

- Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện;

- các cơ quan, phòng, ban liên quan, xã, thị trấn.

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

Thứ sáu

Ngày 31/8

Chỉ đạo sản xuất, công tác thủy lợi nội đồng, phòng chống thiên tai; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch

Thứ Bảy

Ngày 01/9

Chỉ đạo sản xuất, công tác thủy lợi nội đồng, phòng chống thiên tai; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;