LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 21, từ ngày 21 đến 26/5/2018
Ngày đăng 21/05/2018 | 09:08  | View count: 235

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 21/5

8h00’

Tập huấn công tác phòng chống tham nhũng

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường Trung tâm BDCT

14h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

14h00’

Đại hội Đại biểu Hội nông dân Huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023

TT. Huyện ủy, TT. HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; BTV, BCH Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

Thứ 3

Ngày 22/5

8h00’

Đại hội Đại biểu Hội nông dân Huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023

TT. Huyện ủy, TT. HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; BTV, BCH Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

14h00’

Các ngành chức năng của Huyện khảo sát tu sửa trường Tiểu học Đồng Tâm và Khu B trường Tiểu học Bột Xuyên,

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các ngành chức năng

Tại xã Đồng Tâm và Bột Xuyên

Thứ 4

Ngày 23/5

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

BCĐ Hộ nghèo Thành phố kiểm tra tại Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các ngành liên quan

Phòng họp số 2

14h00’

Hội nghị giao ban xây dựng và đôn đốc tiến độ xây dựng NTM xã An Mỹ và Xuy Xá

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các ngành liên quan

Phòng họp số 2

Thứ Năm

Ngày 24/5

8h00’

Tập đoàn LCB về khảo sát đầu tư khu du lịch Hương Sơn

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện; các ngành liên quan, xã hương Sơn

Xã Hương Sơn

8h00’

Hội Khuyến học Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện.

Thành phố

Thứ Sáu

Ngày 25/5

8h00’

Ủy ban MTTQ Huyện tổ chức Hội nghị

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường Huyện ủy, UBND Huyện

8h00’

Sở Nội vụ Thành phố tổ chức Hội nghị xem xét hợp nhất Trung tâm Y tế cấp Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện; các ngành liên quan

Sở Nội vụ TP

8h00’

Ban Tiếp công dân Huyện tổ chức Hội nghị

Ban Tiếp công dân Huyện và các xã, thị trấn

Quận Hoàng Mai

Thứ Bảy

Ngày 26/5

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;