LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 23, từ ngày 04 đến 09/6/2018
Ngày đăng 04/06/2018 | 17:21  | View count: 189

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 04/6

8h00’

Hội ý TT Huyện ủy; Báo cáo chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/CW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

TT. Huyện ủy; Chánh Văn phòng HU

Phòng họp số 2 Huyện ủy

8h00’

Hội nghị tập huấn công tác MTTQ

TT. Huyện ủy, TT. HĐND, UBND Huyện, các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn

Hội trường Huyện ủy – UBND Huyện

9h00’

Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

10h00’

Kiểm tra một số công trình xây dựng đê, kè, thủy lợi

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện, BQLDA, phòng Kinh Tê

Tại một số công trình xây dựng

14h00’

Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất phương án khắc phục sự cố sụt lún tại xã Hợp Thanh

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Sở TNMT

Thứ 3

Ngày 05/6

8h00’

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05

TT. Huyện ủy, TT. HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; BTV, BCH Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường Huyện ủy - UBND Huyện

9h00’

Toàn án Thành phố phối hợp UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị đối thoại với công dân xã Hợp Thanh

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan liên quan

Xã Hợp Thanh

14h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

17h30’

Huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị gặp mặt lãnh đạo Huyện nghỉ hưu

Thường trực Huyện ủy

Huyện Ứng Hòa

Thứ 4

Ngày 06/6

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

BTV Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

14h00’

Hội nghị Ban Tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày tái lập Huyện; 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Chùa Hương và đón nhận di tích quốc gia đặc Biệt Chùa Hương

TT. Huyện ủy, TT. H ĐND, UBND Huyện; BTC kỷ niệm

Phòng họp số 2

 

Thứ Năm

Ngày 07/6

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

14h00’

Hội nghị đối thoại với 14 hộ dân thuộc diện GPMB thu hồi đất khu vực Sân bay Miếu Môn

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan liên quan

Trụ sở UBND xã Đồng Tâm

Thứ Sáu

Ngày 08/6

8h00’

Huyện Chương Mỹ tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Huyện Chương Mỹ

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

Thứ Bảy

Ngày 09/6

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; triển khai Kế hoạch sản xuất vụ mùa; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;