LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 24 từ ngày 11 đến 16/6/2018
Ngày đăng 11/06/2018 | 08:41  | View count: 247

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 11/6

8h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

Thứ 3

Ngày 12/6

8h00’

Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; Chánh Thanh tra Huyện.

Thanh tra Thành phố

8h00’

Sở Tài chính và Sở Xây dựng Thành phố làm việc với Huyện

Đại diện lãnh đạo UBND Huyện; các cơ quan liên quan

Phòng họp số 1

Thứ 4

Ngày 13/6

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Ủy ban MTTQ Huyện tổ chức tập huấn

TT.  Huyện ủy; TT. HĐND Huyện; các cơ quan liên quan, xã, thị trấn

Hội trường Huyện ủy – UBND Huyện

14h00’

Hội nghị triển khai công tác xây dựng NTM về các chỉ tiêu Văn hóa xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan liên quan, xã, thị trấn

Phòng họp số 2

 

Thứ Năm

Ngày 14/6

8h00’

Ủy viên BTV Thành ủy phụ trách Huyện làm việc với Huyện

BTV Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan

Phòng họp Huyện ủy

14h00’

Kiểm tra công tác quản lý khách du lịch Chùa Hương ngoài Lễ hội

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan liên quan

Trụ sở BQL Khu DT&TC Hương Sơn

Thứ Sáu

Ngày 15/6

8h00’

Đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại Huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại xã Thượng Lâm

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Ủy ban MTTQ Huyện, các cơ quan liên quan, xã Thượng Lâm

Xã Thượng Lâm

Thứ Bảy

Ngày 16/6

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng, công tác thủy lợi nội đồng; triển khai Kế hoạch sản xuất vụ mùa; công tác ANTT trên địa bàn và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch;