LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH HỘI NGHỊ VÀ LÀM VIỆC TUẦN THỨ 48 (Từ 23/11-27/11/2015)
Ngày đăng 24/11/2015 | 09:30  | View count: 1290

Thứ/ ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

ngày 23/11

7h30'

Hội ý Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thường trực HU, Chủ tịch, các PCT UBND huyện, Chánh VP HU, HĐND và UBND huyện

Phòng họp số 2 HU; Phòng làm việc CT. UBND huyện

8h00'

Kiểm tra các cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2015

Ban chỉ đạo huyện

Tại các cơ quan, đơn vị

Thứ Ba

ngày 24/11

8h00'

Kiểm tra các xã xây dựng NTM

Ban chỉ đạo huyện

Tại các xã

8h00'

Kiểm tra các cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2015

Ban chỉ đạo huyện

Tại các cơ quan, đơn vị

8h00'

Sở Nông nghiệp về bàn biện pháp để bàn giao đất trạm bơm 1 Phúc Lâm

Đ/c Cành – PCT UBND huyện và các cơ quan liên quan, xã Phúc Lâm

Tại Phòng họp số 2

9h00'

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc tại huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt - CT UBND huyện và Công ty Điện lực Mỹ Đức

Tại Phòng họp số 1

Thứ 4

ngày 25/11

8h00'

Tiếp công dân

Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội ứng cử tại huyện tiếp công dân; Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện

Trụ sở tiếp công dân của huyện

8h00'

Kiểm tra các xã xây dựng NTM

Ban chỉ đạo huyện

Tại các xã

Thứ 5

ngày 26/11

8h00'

Kiểm tra các xã xây dựng NTM

Ban chỉ đạo huyện

Tại các xã

8h00'

Sở Nông nghiệp tổ chức hội nghị

Đ/c Cành -PCTUBND huyện, các ngành liên quan.

Tại thị xã Sơn Tây

14h00'

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo KT-XH năm 2015.

CT, các PCT UBND huyện, Uỷ viên UBND, thủ trưởng các cơ quan, phòng ban.

Phòng họp số 2

Thứ 6

ngày 27/11

8h00'

Hội nghị bàn biện pháp giải quyết vi phạm lấn chiếm đất sân bay Miếu Môn.

Đ/c Cành – PCT UBND huyện, các cơ quan liên quan, lãnh đạo xã Đồng Tâm

Phòng họp số 2

15h00'

Họp BTV Huyện ủy

Ban Thường vụ

Phòng họp Huyện ủy