LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần thứ 4 năm 2016
Ngày đăng 25/01/2016 | 11:10  | View count: 777

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ Hai

ngày 25/01

7h30'

Hội ý Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thường trực HU, Chủ tịch, các PCT UBND huyện, Chánh VP HU, HĐND và UBND huyện

Phòng họp số 2 HU; Phòng làm việc CT. UBND huyện

8h00'

Tổng kết công tác Hội người cao tuổi 2015

Đ/c PCT UBND huyện Nguyễn Văn Hậu; Hội người cao tuổi huyện, MTTQ, Chủ tịch Hội NCT xã, thị trấn

Phòng họp số 2

8h00'

Tổng kết công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ năm 2015

TT. HU, BTV HU, Hội Phụ nữ huyện và các xã, thị trấn

Hội trường UBND huyện

14h00'

Họp BCĐ Hội khỏe Phù Đổng huyện Mỹ Đức

BCĐ Hội khỏe Phù Đổng huyện

Phòng họp số 2

14h00'

Hội nghị nghe báo cáo kết quả thanh tra tại khu vực ao Ba Mẫu- xã Hợp Thanh

Đ/c Chủ tịch UBND huyện; PCT Lê Văn Cành, Đoàn Thanh tra huyện tại xã Hợp Thanh, Ban Tiếp dân.

Phòng họp số 1

Thứ Ba

ngày 26/01

8h00'

Hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt của huyện các thời kỳ đã nghỉ hưu

BTV. HU

Hội trường UBND huyện

14h00'

Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016

Đ/c Chủ tịch UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện; Lãnh đạo, Cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn

Hội trường UBND huyện

14h00'

Hội nghị bàn biện pháp GPMB Trung tâm huấn luyện Miếu Môn

Đ/c PCT UBND Lê Văn Cành, Ban Bồi thường GPMB, một số ngành liên quan

Phòng họp số 1

Thứ 4

ngày 27/01

8h00'

Tiếp công dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện

Trụ sở tiếp công dân của huyện

8h00'

Hội nghị triển khai Quyết định số 37 của UBND Thành phố

Đ/c PCT UBND Lê Văn Cành; các ngành liên quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND huyện

8h00'

Hội nghị tổng kết 10 năm vận động xây dựng nhà trường văn hóa; sơ kết học kỳ I  năm học 2015- 2016

Đ/c PCT UBND huyện Nguyễn Văn Hậu, Phòng GD&ĐT, các trường MN, TH, THCS

Hội trường Trung tâm BDCT

Thứ 5

ngày 28/01

8h00'

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng- Đảng bộ Cơ quan UBND huyện

TT. HU, HĐND, UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng; BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan UBND huyện

Hội trường UBND huyện

14h00'

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc

TT. HU, BTV HU, CT, các PCT UBND huyện, Công an huyện, các ngành liên quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND huyện

Thứ 6

ngày 29/01

8h00'

Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2015

Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện, Phòng TNMT, các ngàn liên quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND huyện

8h30'

Ban Văn hóa- xã hội HĐND TP giám sát lễ hội xuân tại huyện

Đ/c PCT UBND huyện Nguyễn Văn Hậu, TT. HĐND, các Ban HĐND, các ngành liên quan

Phòng họp số 2

Từ ngày 29/01/2016, Huyện tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện và các đơn vị nhân dịp Tết Bính Thân 2016.