LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH HỘI NGHỊ VÀ LÀM VIỆC TUẦN THỨ 49 (Từ 30/11-04/12/2015)
Ngày đăng 01/12/2015 | 10:56  | View count: 1066

Thứ/ ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

ngày 30/11

7h30'

Hội ý Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thường trực HU, Chủ tịch, các PCT UBND huyện, Chánh VP HU, HĐND và UBND huyện

Phòng họp số 2 HU; Phòng làm việc CT. UBND huyện

8h00'

Hội nghị duyệt Ngân sách xã năm 2016

Đ/c Triều- PCT UBND, P.TCKH, Chi cục thuế, Ban KTXH, VP, các xã, thị trấn

Hội trường P. TCKH

14h00'

Hội nghị triển khai tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, Hội đồng NVQS huyện, lãnh đạo xã, TT

Hội trường UBND huyện

Thứ Ba

ngày 01/12

8h00'

Khai mạc Kỳ họp thứ 14- HĐND Thành phố

Đ/c Bí thư HU, Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Thành phố

8h00'

Hội nghị thông qua Đề án phí và lệ phí xuồng đò, Thắng cảnh Chùa Hương

Đ/c Hậu- PCT UBND, các sở, ngành TP và các cơ quan có liên quan của huyện

Tại phòng họp số 2

Thứ 4

ngày 02/12

8h00'

Tiếp công dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện

Trụ sở tiếp công dân của huyện

8h00'

Hội thao quốc phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô

Đ/c Bí thư HU, Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Bộ Tư lệnh Thủ đô

8h00'

Hội nghị họp Cụm Thi đua số 1

Thủ trưởng các cơ quan trong cụm

Tại Phòng họp số 2

Thứ 5

ngày 03/12

8h00'

Hội nghị quán triệt Luật Xây dựng

Đ/c Triều- PCT UBND, các cơ quan liên quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND huyện

9h00'

Hội nghị xem xét việc xin lại đất của xã Phù Lưu Tế

Đ/c Cành- PCT UBND, các cơ quan liên quan

Tại Phòng họp số 2

14h00'

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 của Đoàn đại biểu QH TP Hà Nội ứng cử tại huyện

Đ/c Cành- PCT UBND huyện, các ngành liên quan

Xã Hồng Sơn

14h00'

Hội nghị bàn giao y cụ y tế

Đ/c Hoạt- CT UBND, các ngành liên quan

Bệnh viện đa khoa huyện

Thứ 6

ngày 04/12

8h00'

Hội nghị giám sát của Ban KTXH, Ban Pháp chế- HĐND huyện

Lãnh đạo huyện, Các cơ quan liên quan

Hội trường UBND huyện

8h00'

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ biên tập tin bài lên Cổng thông tin điện tử

Thành viên Ban Biên tập

Phòng họp số 2

9h00'

Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại huyện

Đ/c Cành- PCTUBND huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 1

14h00'

Chủ tịch UBND huyện làm việc với Công ty Dệt may Đức Giang

Đ/c Hoạt- CT UBND huyện

Tại Công ty may Đức Giang