Lễ hội chùa hương

Kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa tại lễ hội Chùa Hương
Ngày đăng 15/02/2019 | 11:02  | View count: 1935

Lễ hội chùa Hương năm 2019 đã chính thức khai hội vào ngày mùng 6 Tết, đến nay lượng khách về tham quan trẩy hội đã lên tới 260.250 lượt người. Nhằm hướng tới một mùa lễ hội văn minh - kỷ cương - du lịch, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Văn hóa Thông tin đã tăng cường các hoạt động văn hóa và quản lý chặt chẽ các dịch vụ văn hóa tại lễ hội chùa Hương.

Ngay từ ngày 06/02/2019, tức ngày mùng 2 tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành số 2 (BTC lễ hội Chùa Hương) đã tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, bày, bán đồ chơi nguy hiểm, súng nhựa, súng cao su, sách in sao lậu, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch...; chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, hoạt động mê tín dị đoan, ăn xin, quảng cáo bằng loa đài làm ảnh hưởng tới cảnh quan, gây mất an ninh, trật tự tại lễ hội Chùa Hương. Đoàn kiểm tra đã thu giữ nhiều súng nhựa, súng cao su, đồ chơi nguy hiểm, sách in sao lậu.

Đội tuyên truyền trên dòng suối Yến

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trên dòng suối Yến tiếp tục được đẩy mạnh bằng sự đa dạng, phong phú nhằm nâng cao ý thức của nhân dân cũng như du khách trong việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy chế của Ban tổ chức.

Đặc biệt, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, tổ chức và quản lý tốt các hoạt động lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội"; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản ý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Để lễ hội chùa Hương năm 2019 đạt kết quả tốt, Phòng vẫn tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động, các dịch vụ văn hóa, đồng thời tích cực tuyên truyền Điều 6 trong Bộ Quy tắc ứng xử  nơi công cộng.

Trung Kiên - Phòng Văn hóa - Thông tin Huyện