kinh tế - chính trị

Mỹ Đức tổ chức hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần II
Ngày đăng 19/03/2016 | 04:05  | View count: 1404

Sáng ngày 17/3/2016, UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Hợp phần II- Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110KV cấp điện cho huyện Mỹ Đức

Về dự hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên Sở Công thương thành phố Hà Nội; Đồng chí Đặng Văn Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo Công ty Điện lực huyện Mỹ Đức; Phòng Kinh tế; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Tài nguyên & Môi trường và Đơn vị tư vấn (Viện Năng lượng).

 

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đơn vị tư vấn (Viện năng lượng) báo cáo Hợp phần II-Quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp sau các trạm 110KV huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu về dự họp, đồng chí Đặng Văn Triều, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế huyện tổng hợp các ý kiến gửi sở Công thương, đồng thời chủ trì, cùng với các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung Quy hoạch đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn Quy hoạch.

Mỹ Hạnh, Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức