kinh tế - chính trị

Huyện Mỹ Đức triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông xuân năm 2022
Ngày đăng 06/05/2022 | 15:00  | View count: 410

Sáng ngày 5/5, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; sơ kết công tác sản xuất vụ Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô; ở huyện có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư TT huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện Ủy, TT HĐND, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thủ trưởng các cơ quan, phòng ban của huyện; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp các xã, thị trấn.

Theo báo cáo tổng kết đánh giá công tác PCTT&TKCN huyện Mỹ Đức,  năm 2021 tiếp tục là một năm thời tiết và thiên tai diễn biến phức tạp, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, năm 2021 được đánh giá là một năm “mưa thuận gió hòa" trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Tuy vậy, khu vực Hà Nội và huyện Mỹ Đức chịu ảnh hưởng của 15 đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, có 3 đợt rét đậm, rét hại. Huyện Mỹ Đức chịu ảnh hưởng 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, 13 đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa trong năm 2021 là 2.015mm. Huyện Mỹ Đức cũng chịu ảnh hưởng của 09 đợt nắng nóng. Trong đó đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xảy ra từ ngày 30/5 - 03/6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39 - 41 độ C. Đặc biệt, Huyện Mỹ Đức chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão gây ra đợt mưa kéo dài từ 10/10/2021 đến ngày 19/10/2021, mực nước sông Đáy, sông Bùi lên cao mức báo động 1 trên sông Bùi xã Phúc Lâm, gây ra sự cố lún sụt mặt đê hữu Đáy và sập cống trạm bơm Tân Độ, xã Xuy Xá. Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện, xã Xuy Xá đã chỉ đạo xử lý kịp thời giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ để  khắc phục hậu quả.

Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cơ bản đã thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện, chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện trong công tác PCTT và TKCN như kiện toàn Ban Chỉ huy, các lực lượng tham gia PCTT; công tác xây dựng, phê duyệt phương án PCTT; kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phỏng, chống thiên tai.

Huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 như đê bao vùng 700, Kè sông Đáy xã Phùng Xá - Xuy Xá; Kè bờ hữu sông Đáy đoạn An Mỹ - Lê Thanh, xã Đại Hưng. UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thuỷ lợi.

Về sản xuất vụ Xuân, tổng diện tích gieo trồng đạt 8.144,4 ha, đạt 99,85% kế hoạch; bằng 99,9% so cùng kỳ, trong đó tổng diện tích cấy lúa 7.446,96 ha, đạt 99,88%, cơ cấu giống lúa có chiều hướng tăng nhóm lúa năng suất chất lượng, giống lúa chất lượng cao, giảm dần diện tích các giống lúa khang dân, lúa lai, năng suất phẫn đấu bình quân từ đạt 64 tạ/ha trở lên. Các tiến bộ KHKT được áp dụng cho sản xuất vụ Xuân như gieo sạ, mạ khay - cấy máy. Huyện thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hại. Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, nên dịch bệnh không phát sinh. Hiện nay, đàn gia súc, gia cầm ổn định phát triển bình thường; Các mô hình sản xuất vụ xuân đăng ký với Trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội tham gia mô hình nuôi thủy sản theo hướng VietGAP (nuôi thâm canh cá Diêu Hồng trong ao) tại xã Hồng Sơn 1,0 ha; thị trấn Đại Nghĩa 0,5 ha. Triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng chuyên canh tập trung, các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với tổng diện tích 490 ha. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" từ ngày 04-15/02/2022. Đến nay, toàn huyện trồng được 12.946 cây

Theo đánh giá công tác sản xuất vụ Mùa luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, bất thường về thời tiết, sinh vật gây hại.... Do vậy, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn sản xuất cần phải bám sát thường xuyên, chủ động, linh hoạt triển khai hợp lý, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu cấy hết diện tích xong trước ngày 30/6 đạt chỉ tiêu kế hoạch năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Những diện tích khó khăn nguồn nước chuyển sang trồng cây màu làm giống cho vụ đông như Đậu tương, khoai lang, lạc hè thu. Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa phấn đấu 7.779,4 ha, bằng 100,57% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 44.407 tấn. Đồng thời tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa mùa để trồng cây vụ đông. diện tích trồng cây vụ đông (đối với đậu tương, ngô, khoai lang) thu hoạch lúa mùa chậm nhất vào ngày 25/9 để trồng vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã và một số cơ quan, phòng, ban đã nêu rõ những mặt đạt được và chưa đạt được trong công tác phòng chống thiên tai cũng như sản xuất và đề xuất giải pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Trang - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần tiến hành tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN năm 2021, kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy PCTT & TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách địa bàn, xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các phương án PCTT&TKCN đảm bảo cụ thể, chi tiết, sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Triển khai lập kế hoạch thu nộp quỹ PCTT, xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2030 cụ thể, có tính đến yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh covid - 19 với từng địa phương đơn vị, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, tập trung chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu báo cáo công tác PCTT, khắc phục hậu quả, sự cố thiên tai theo phương châm " 4 tại chỗ", xây dựng kế hoạch, phương án, hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác PCTT&TKCN, tăng cường lồng ghép nội dung công tác PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH của các xã, thị trấn; kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm,  các trọng điểm xung yếu, nhất là khu vực có nguy cơ cao sát lở, lũ quét, ngập lụt, lũ rừng ngang ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn người dân để chủ động sơ tán khi có thiên tai, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đê, kè, cống, hồ đập và các công trình PCTT để chủ động sửa chữa, khắc phục, đảm bảo an toàn công trình; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định pháp luật trong PCTT& TKCN đến nhân dân biết để chủ động ứng phó thiên tai theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; tổ chức tập huấn, diễn tập công tác PCTT&TKCN...

Ngô Vấn - Nguyễn Cường