kinh tế - chính trị

Xã Hồng Sơn phấn đấu về đích NTM nâng cao năm 2022
Ngày đăng 23/02/2022 | 14:49  | View count: 901

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức chính trị xã hội, mỗi cá nhân và thu hút các nguồn lực để đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao 2022, trở thành miền quê đáng sống, đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện, trong buổi làm việc chiều ngày 22/02 với xã Hồng Sơn để nghe báo cáo thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện; đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện; các đồng chí BTV huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện; các thành viên BCĐ Chương trình xây dựng NTM huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hồng Sơn; Bí thư chi bộ, trưởng thôn trong toàn xã.

Xã Hồng Sơn là một trong 3 xã được huyện chọn làm điểm về đích NTM mới nâng cao năm 2022, với quan điểm xây dựng NTM có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, ngay sau khi đạt chuẩn NTM năm 2016, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong xã đã quyết tâm thực hiện các giải pháp xây dựng xã NTM nâng cao. Đến nay, Hồng Sơn đã đạt 10/19 tiêu chí và 9/19 tiêu chí cơn bản đạt xã nông thôn mới nâng cao. Kinh tế có sự phát triển, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét so với thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt trên 57 triệu đồng, phấn đấu đến tháng 6/2022 thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm, xã không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội); tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%; hộ đạt gia đình văn hóa, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện rõ nét. Tình hình an ninh trật tự của xã được giữ vững.

Đại diện xã Hồng Sơn báo cáo đoàn công tác của huyện  về công tác xây dựng NTM nâng cao

Để đạt được các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, khu NTM kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu NTM kiểu mẫu bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cùng tham gia đóng góp xây dựng xã NTM nâng cao, khu NTM kiểu mẫu.

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, khu NTM kiểu mẫu trong đó tập trung vào các tiêu chí mà địa phương chưa đạt, để đưa ra các giải pháp thực hiện, phấn đấu trong năm 2022 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Đ/c Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc,  đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hồng Sơn cần tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm từng cá nhân trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhất là huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao trong đó, trước hết phải giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt của xã nông thôn mới; đề ra giải pháp quyết liệt để thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt nông thôn mới nâng cao, đảm bảo phù hợp với thực tế của xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cán bộ, công chức, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 theo kế hoạch đề ra.

Văn Mạnh