kinh tế - chính trị

Đồng chí Đặng Văn Triều - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức chủ trì Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm
Ngày đăng 14/10/2020 | 08:44  | View count: 1198

Ngày 09/10/2020, tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị; Đồng chí Đặng Văn Triều – Chủ tịch UBND Huyện đã biểu dương và ghi nhận các cơ quan, đơn vị từ huyện tới các xã, thị trấn đã chủ động trong điều hành, triển khai nhiều giải pháp tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Kinh tế huyện tiếp tục phát triển ổn định, đạt được những kết quả nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 8.146,8 tỷ đồng, đạt 80,5% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực với tỷ trọng về Thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 41,5%; Chỉ đạo ổn định chăn nuôi, tái đàn hiệu quả sau thiệt hại bởi dịch Tả lợn Châu phi; Duy trì tốt công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tại các xã, thị trấn. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, công tác chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường có nhiều đổi mới; Công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo đạt kết quả cao trong bối cảnh nền kinh tế ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trước ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Sự nghiệp văn hoá - giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng lên. An ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác quân sự diễn tập đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được thì vẫn còn những chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra như: Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm triển khai; Thu thuế, phí đất phi nông nghiệp, phí vệ sinh môi trường chưa hoàn thành theo kế hoạch; Vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp còn xảy ra; Kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường chưa thực sự chủ động. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành còn hạn chế. Chế độ thông tin, báo cáo chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Phát biểu chị đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Triều - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục Tổ chức rà soát, đề ra giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giao năm 2020; Thực hiện tốt các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách, bao gồm các nguồn thu từ đấu giá sử dụng đất, tiền sử dụng đất, phí, lệ phí, nợ đọng thuế. Đảm bảo chi đúng, chi đủ, chống thất thu, chống lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, gắn trách nhiệm với vai trò người đứng đầu; triển khai xây dựng kế hoạch hàng tuần, tháng, quý gắn với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đi qua địa phương quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trật tự xây dựng trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thu các khoản thuế, phí theo quy định./.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức