kinh tế - chính trị

Huyện Mỹ Đức tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP
Ngày đăng 21/07/2020 | 17:32  | View count: 903

Ngày 21/7, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị triển khai, đánh giá phân hạng sản phẩm sản phẩm OCOP năm 2020, rà soát xây dựng kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 tới các thành viên Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện, lãnh đạo UBND, chủ tịch HĐQT - Giám đốc các HTX NN, các chủ thể đã được đánh giá, phân hạng năm 2019 và các chủ thể tiềm năng tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020.

Để triển khai thực hiện Chương trình OCOP đến năm 2020, UBND huyện Mỹ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình OCOP, tập trung ở nhóm thực phẩm, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp có thế mạnh ở địa phương, đã có thương hiệu và đang tích cực xây dựng và phát triển thương hiệu. Năm 2019, huyện Mỹ Đức đã có 7 sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tham gia chương trình OCOP, cụ thể đó là các sản phẩm chăn bông và gối bông do con tằm tự dệt của Công ty TNHH dâu tằm tơ Mỹ Đức, bánh rau sắng hiệu Chú Béo của hộ kinh doanh Vương Thị Thành, sản phẩm nấm kim châm Kinoco Thanh Cao của Công ty TNHH XNK Kinoco Thanh Cao, bưởi diễn Bột Xuyên của HTX NN Bột Xuyên, khăn bông tắm BoHa của Công ty TNHH dệt may Thành Long, rượu mơ Hương Tích Bình An. 

Các đại biểu dự Hội nghị

Chương trình mỗi xã một sản phẩm đang được các địa phương trong huyện Mỹ Đức triển khai tích cực. Đây là cơ hội cho các xã trên địa bàn huyện, các hợp tác xã và doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận với các chuyên gia, nhà khoa học; tiếp cận với công nghệ, thiết bị tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất, giúp sản phẩm được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn giúp nâng cao giá trị. Các cơ sở sản xuất, Hợp tác xã được hưởng nhiều lợi ích khi tham gia Chương trình OCOP, như: Được cấp sao cho các sản phẩm, tham gia hội chợ xúc tiến thương mại; kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các kênh phân phối hiện đại, tạo chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị cho người sản xuất, sản phẩm có chất lượng an toàn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho đơn vị, doanh nghiệp.

Để thúc đẩy Chương trình OCOP phát triển, huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp rà soát các tổ chức kinh tế, các sản phẩm tiềm năng để hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất đăng ký tham gia, hoàn thiện; ưu tiên việc nâng cấp, phát triển các sản phẩm đã được công nhận. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tham gia hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài thành phố. Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP với các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị cho người sản xuất; sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Tăng cường công tác quản lý chất lượng theo hệ thống truy xuất, các tiêu chí, tiêu chuẩn của các ngành, các lĩnh vực./.

Nguyễn Quyền