kinh tế - chính trị

Ban trợ giúp người nghèo Phùng Xá triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng
Ngày đăng 24/03/2020 | 16:59  | View count: 913

Để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, Ban Trợ giúp người nghèo xã đã thực hiện Phùng Xá – huyện Mỹ Đức đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ kết nối nguồn vốn vay, giúp người nghèo của xã có nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu cho quê hương.

Thực hiện Quyết định số 104 của Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững, UBND xã Phùng xá đã ra quyết định thành lập Ban Trợ giúp người nghèo do đồng chí chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Ban trợ giúp người nghèo xã có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của xã. Ban trợ giúp co nhiệm vụ là cầu nối để truyền tải các chủ trương, chính sách, nguồn lực đến người nghèo tại cơ sở. Theo đó trong năm 2019, Ban Trợ giúp người nghèo xã Phùng Xá đã tham mưu với UBND xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo; thực hiện tốt việc rà soát, phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch cho vay theo hợp đồng ủy thác tới các chi, tổ, hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách vay vốn đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân địa phương. Các thành viên trong ban chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do NHCSXH huyện tổ chức. Hàng tháng, hàng quí đều tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động vay vốn, sử dụng nguồn vốn tại các chi, tổ, hội. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ TK&VV đều hoạt động tốt; các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.Nhiều hộ hội viên đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân vốn vay tại xã Phùng Xá 

Ngoài ra để nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay, Ban trợ giúp người nghèo xã cũng thường xuyên tổ chức giao ban với cán bộ NHCSXH huyện, với trưởng, phó các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xã và các tổ trưởng tổ TK&VV định kỳ theo tháng, theo quí. Qua các buổi giao ban nhằm nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động giao dịch; triển khai các chương trình ưu đãi; lắng nghe ý kiến, đề xuất của các thành viên, tổ viên, từ đó đưa ra các giải pháp phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã. Tính đến hết tháng 12/ 2020, Ban trợ giúp người nghèo xã Phùng Xá  đang quản lý 20 tổ TK&VV với 576 hộ vay thông qua 04 tổ chức chính trị xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên với tổng dư nợ trên 20,3 tỷ đồng . Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong thời gian tới, phát huy tinh thần đồng hành cùng nông dân, Ban Trợ giúp người nghèo xã Phùng Xá sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện Mỹ Đức giúp cuộc sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn được ổn định, đời sống được nâng cao; góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Thu An