kinh tế

Huyện Mỹ Đức đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP
Ngày đăng 24/12/2019 | 14:27  | View count: 1519

Chiều ngày 23/12/2019, Hội đồng đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP huyện tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm năm 2019. Tham gia Hội đồng đánh giá có đồng chí Lê Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp cùng các thành viên trong Hội đồng là lãnh đạo các cơ quan: phòng Kinh Tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn Hóa - Thông tin và đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Sông Đà Kinh Bắc.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2019 huyện Mỹ Đức có 07 sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có lợi thế của các địa phương có khả năng tham gia vào chương trình OCOP đó là: Chăn bông và gối bông do con tằm tự dệt,  Bánh Rau sắng, Sản phẩm Nấm kim châm, Bưởi diễn VietGAP, Khăn tắm BoHa,  Rượu Mơ Hương Tích. 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Hồng - Trưởng phòng Kinh Tế huyện đã thông qua quy chế làm việc của Hội đồng và triển khai Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Các thành viên Hội đồng căn cứ vào Bộ tiêu chí chấm điểm, kết quả chấm điểm tiến hành gắn sao cho sản phẩm mức “3 sao”, “4 sao”, “5 sao” (sản phẩm từ 1 đến 3 sao phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm từ 4 sao đến 5 sao có khả năng cạnh tranh xuất khẩu).

Từ các bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm của thủ tướng chính phủ đề ra, hội đồng đánh giá của huyện đã chấm điểm cho sản phẩm Chăn bông do con tằm tự dệt đạt 76,7 điểm và sản phẩm gối bông do con tằm tự dệt của của công ty TNHH Dâu tằm Mỹ Đức, do nghệ nhân Phan Thị Thuận, xã Phùng Xã làm chủ cơ sở, đạt 75,9 điểm và đều được sếp hạng 4 sao, có thể cạnh tranh để xuất khẩu; Đối với sản phẩm Nấm kim châm của công ty TNHH XNK KINOKO Thanh Cao, Thôn Đốc Kính xã Đốc Tín được 85,7 điểm được xếp hạng 4 sao, qua đó có khả năng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài; Bánh Rau sắng, của cơ sở sản xuất bánh kẹo Vương Thị Thành, xã Hương Sơn được 51,1 điểm, đạt 3 sao; Bưởi diễnVietGAP của HTX Nông nghiệp Bột Xuyên xã Bột Xuyên được 58,1 điểm được xếp hạng 3 sao;  Khăn Tắm BoHa của công ty TNHH dệt may Thành Long, xã Phùng Xá đạt 53,7 điểm được xếp hạng 3 sao, còn đối với sản phẩm Rượu Mơ Hương Tích còn thiếu một số tiêu chí nên chỉ đạt 47,1 điểm và được xếp hạng 2 sao.

Sau hội nghị này các  chủ thể của sản phẩm tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu để thể hiện được tiêu chuẩn vừa được Hội đồng cấp huyện chấm điểm đưa lên hội đồng cấp thành phố đánh giá. Qua đó nhằm tuyên truyền, quảng bá và nâng tầm các sản phẩm lợi thế của huyện, hoàn thành Chương trình OCOP theo mục tiêu đề ra./.

Văn Mạnh