kinh tế - chính trị

Mỹ Đức phấn đấu các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020
Ngày đăng 19/12/2019 | 14:21  | View count: 1820

Sáng 19-12, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đến các đơn vị trực thuộc. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Đặng Văn Triều – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2019 các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng về doanh thu ngành dịch vụ - thương mại - du lịch ước đạt 100,2% so với kế hoạch. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 11,8% so với cùng kỳ;  xây dựng cơ bản tăng 12,1%; sản xuất  nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản tăng 3,2% so với cùng kỳ;  Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 306 tỷ đồng, tương đương 122% dự toán thành phố giao, đạt 105 dự toán HDND huyện giao, bằng 98% so với năm 2019.

Tại Hội nghị, lãnh đạo phòng tái chính và kế hoạch huyện đã công bố Quyết định một số quyết định  của UBND huyện giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị, phòng, ban, hội, đoàn thể, các trường học công lập, UBND 22  xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hướng dẫn một số nội dung mới về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu chi ngân sách năm 2020 tới các đơn vị được giao và sử dụng ngân sách; đồng thời, công bố chỉ tiêu biên chế năm 2020 và hướng dẫn một số nội dung mới về giao chỉ tiêu biên chế năm 2020.

Năm 2020, huyện Mỹ Đức dự định chọn chủ đề công tác năm là “Kỷ cương và phát triển”, đồng thời, quyết tâm thực hiện tốt chủ đề công tác năm của thành phố. Huyện cũng xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, bảo đảm số thu vượt kế hoạch được giao.

Huyện cũng sẽ tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; thực hiện tốt việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị; quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, văn hoá; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đ/c Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí  Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân huyện đạt được trong năm 2019. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nêu nguyên nhân chủ yếu để khắc phục trong năm 2020. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành cần xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2019. Trên cơ sở Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Kết luận của Trung ương, của thành ủy và nhất  lá các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức, các cơ quan đơn vị sẽ cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thật tốt và nêu quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2020. Một số việc cần làm ngay đó là tăng cường vai  nêu gương của cán bộ, đảng viên; MTTQ và các đoàn thể tăng cường vận động nhân dân tự giác thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Yên tâm lao động sản xuất; Các cơ quan, các xã, thị trấn tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch, phát động phong trào thi đua, tạo khí thế hứng khởi ngay từ những ngày đầu năm 2020 và tổ chức tốt cho Nhân dân ăn Tết nguyên đán vui tươi,  lành mạnh và phấn khởi, tạo đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ huyện.  

Văn Mạnh