kinh tế - chính trị

Giao ban UBND huyện tháng 2 năm 2019
Ngày đăng 07/03/2019 | 16:23  | View count: 9899

Ngày 6/3/2019, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức chủ trì hội nghị giao ban UBND huyện tháng 2 năm 2019.

Cùng dự có đồng chí Đặng Văn Triều, UV BTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND Huyện đã biểu dương và ghi nhận sự thay đổi tích cực của các cơ quan, đơn vị về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Triển khai ra quân, phục vụ tốt Lễ khai hội Chùa Hương năm 2019; đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; thành lập đoàn kiểm tra công vụ và thực hiện kiểm tra các cơ quan trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn đồng loạt xuống đồng, triển khai gieo cấy sản xuất vụ Xuân đúng tiến độ, kế hoạch; phối hợp tốt việc điều phối thủy lợi đảm bảo đủ nước chăm sóc cho cây lúa sinh trưởng. Tổ chức tốt Lễ giao quân năm 2019 đảm bảo về số lượng và chất lượng với 148 tân binh trong đó có 25 tân binh có trình độ Cao đẳng, Đại học. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế như: Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai công việc vẫn chưa nhịp nhàng, chưa chủ động trao đổi thông tin; an toàn giao thông vẫn chưa được đảm bảo; an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn còn diễn ra phức tạp; Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa được thực hiện tốt, chất lượng báo cáo chưa cao.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chị đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2019, đảm bảo chăm sóc tốt cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng Nông thôn mới tại cơ sở. Tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện việc phân bổ nguồn lực thực hiện xây dựng Nông thôn mới năm 2019. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn; đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là trên tuyến TL419 từ An Mỹ đi Phúc Lâm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy hoạch đã được phê duyệt, triển khai đẩy nhanh tiến độ các đồ án quy hoạch trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, rà soát các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, tăng thu cho Ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác quản lý đầu tư công, rà soát kế hoạch phân bổ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý lễ hội, quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.Tiếp tục duy trì tốt đảm bảo tình hình an ninh xã hội, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn huyện.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức