kinh tế - chính trị

Giao ban UBND huyện 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Ngày đăng 08/10/2018 | 17:46  | View count: 8559

Ngày 08/10, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Chủ trì hội nghị giao ban đánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; cùng dự có Thường trực HĐND Huyện; các Phó Chủ tịch UBND Huyện; các Ủy viên UBND Huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc UBND Huyện.

Trong 9 tháng năm 2018, dưới sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND, quán triệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, các cấp, các ngành, đơn vị từ Huyện tới các xã, thị trấn đã chủ động trong điều hành, triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Kinh tế huyện tiếp tục phát triển ổn định, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, tạo đà cho sự phát triển của huyện Mỹ Đức trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tổng giá trị sản xuất đạt 6.799 tỷ đồng, đạt 81,7% kế hoạch, tăng 10,1% so với cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 99.429,01 tấn, bằng 97,95 so với cùng kỳ. Năng suất lúa trung bình đạt 65,06 tạ/ha, bằng 100,88% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 235 tỷ 294 triệu đồng, đạt 101% dự toán Thành phố giao, đạt 85% dự toán HĐND giao, bằng 123% so với cùng kỳ. Tổ chức triển khai tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018” trên địa bàn. An sinh xã hội được thực hiện tốt, triển khai có hiệu quả công tác sửa chữa nhà cho người nghèo, công tác điều dưỡng cho người có công trên địa bàn. An ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Kịp thời ra quân trấn áp các loại hình tội phạm trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được thì vẫn còn những chỉ tiêu còn thấp, chưa đạt so với kế hoạch đề ra như: hoàn thành số xã đạt chuẩn y tế quốc gia; chỉ tiêu về đấu giá quyền sử dụng đất; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp còn xảy ra; Kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường chưa thực sự chủ động, nhiệm vụ quản lý môi trường làng nghề còn chưa rõ ràng. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành còn hạn chế. Chế độ thông tin, báo cáo chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn chưa được chú trọng, chưa chủ động giải quyết ngay từ cơ sở. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện để đại biểu HĐND cấp huyện đi tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn; tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành phố, Huyện ủy và UBND huyện giao; rà soát, đề ra giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giao năm 2018 còn đạt kết quả thấp, các nhiệm vụ được giao trong 9 tháng đầu năm 2018 được giao còn chậm, quá hạn; thực hiện tốt các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách, bao gồm các nguồn thu từ đấu giá sử dụng đất, tiền sử dụng đất, phí, lệ phí, nợ đọng thuế. Đảm bảo chi đúng, chi đủ, chống thất thu, chống lãng phí; tăng cường phối hợp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, gắn trách nhiệm với vai trò người đứng đầu; triển khai xây dựng kế hoạch hàng tuần, tháng, quý gắn với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức