kinh tế - chính trị

Giao UBND huyện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Ngày đăng 22/06/2018 | 15:31  | View count: 8002

Ngày 21/6/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Cùng dự có đồng chí Đặng Văn Triều, UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hậu, UV BTV huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tại Hội nghị, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng (giai đoạn 2008-2018) và định hướng nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo của huyện Mỹ Đức.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn kết quả phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2018 đạt nhiều kết quả khả quan, nhiều tiêu chí đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: tổng giá trị sản xuất đạt 4.464,1 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực quy thóc đạt 53.974,57 tấn, bằng 96,95% so với cùng kỳ, năng suất lúa bình quân đạt 69,45 tạ/ha, đạt 100,2% so với cùng kỳ; Thu ngân sách nhà nước đạt 186 tỷ 139 triệu, đạt 80% dự toán Thành phố giao, 67% dự toán HĐND huyện giao. Triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch theo chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tăng cường công tác cải cách hành chính công vụ, chấn chỉnh nâng cao chất lượng kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị; “Năm trật tự văn minh đô thị 2018” tiếp tục được thực hiện tốt đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và trong Lễ hội Chùa Hương; Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, công tác chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường có nhiều đổi mới, khu trung tâm huyện luôn đảm bảo khang trang, sạch sẽ; Cơ sở hạ tầng của huyện phát triển đột phá, trọng tâm cải tạo, nâng cấp tuyến đường 419, 429 và nhiều công trình hạ tầng cơ sở khác tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân cơ bản được cải thiện và phát triển. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; Triển khai đồng loạt việc thực hiện xây, sửa nhà cho người nghèo trên toàn huyện. An ninh trật tự, công tác quân sự địa phương tiếp tục được giữ vững.  

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cũng đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tiếp theo như: Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai công việc vẫn chưa nhịp nhàng, chưa chủ động trao đổi thông tin; an toàn giao thông vẫn chưa được đảm bảo; an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn còn diễn ra phức tạp; Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa được thực hiện tốt, chất lượng báo cáo chưa cao. Cần tăng cường hơn nữa công tác tham mưu, dự báo tình hình, đề xuất với lãnh đạo UBND huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức