kinh tế - chính trị

Mỹ Đức tập trung chăm sóc lúa xuân
Ngày đăng 16/03/2018 | 09:43  | View count: 1535

Những ngày này, trên các cánh đồng của huyện Mỹ Đức, nông dân xuống đồng tập trung tỉa dặm, làm cỏ và chăm bón để lúa xuân phát triển tốt.

Vụ xuân năm 2018, huyện Mỹ Đức gieo cấy gieo cấy 7.579,05ha, với cơ cấu các giống lúa mới, lúa Lai chất lượng cao vào gieo trồng. Hiện nay, 100% diện tích lúa xuân của toàn huyện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Bà con nông dân trong huyện đang chuyển trọng tâm sang chăm sóc bón phân thúc, tổ chức đánh chuột. Thời tiết cũng thuận lợi nên lúa xuân nhanh bén rễ và đẻ nhánh.

Chăm sóc lúa xuân tại xã Lê Thanh

Phòng Kinh tế cũng chỉ đạo các HTX Nông nghiệp thường xuyên kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ bệnh gây hại lúa xuân, không để bệnh phát sinh gây hại nặng trên đồng ruộng. Đối với những diện tích gieo sạ, hướng dẫn, đôn đốc nông dân tỉa dặm để lúa phát triển đồng đều. Huyện cũng tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn, chỉ đạo các địa phương chủ động nguồn vật tư, phân bón cung ứng kịp thời cho bà con nông dân. 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn bà con thăm đồng, chăm sóc lúa xuân, phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Các HTX nông nghiệp trong toàn huyện chủ động phối hợp với Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Mỹ Đức đưa nước tưới tiêu đến từng chân ruộng cạn, để cây lúa đẻ nhành hữu hiệu, tập trung phát động bà con bắt, tiêu hủy ốc bươu vàng. Phấn đấu giành vụ xuân thắng lợi.

Thúy Huyền