kinh tế

Phúc Lâm thí điểm 5ha mô hình sử dụng mạ khay, máy cấy lúa vụ xuân
Ngày đăng 02/03/2018 | 13:08  | View count: 906

Vụ Xuân năm 2018, HTX Nông nghiệp xã Phúc Lâm triển khai thí điểm mô hình sử dụng mạ khay, máy cấy lúa vụ xuân.

Mô hình thực hiện với diện tích 5 ha, trên xứ đồng của đội 3 và sử dụng giống lúa Thiên Ưu. Qua đánh giá, gieo mạ khay được xử lý, ngâm, ủ đúng kỹ thuật, tỷ lệ nảy mầm đạt trên 95%. Sử dụng máy cấy sẽ hiệu quả gấp nhiều lần so với phương pháp cấy bằng tay. Ưu điểm của cấy bằng máy so với cấy thủ công là đảm bảo hàng và khoảng cách cấy, cân đối không khí và ánh sáng mặt trời, tiết kiệm giống bảo đảm thời vụ, năng suất cao hơn từ 5 - 10% so với cấy bằng tay.

Mô hình sử dụng mạ khay, máy cấy lúa vụ xuân tại xã Phúc Lâm.

Việc đưa vào sử dụng mạ khay, máy cấy lúa tại xã Phúc Lâm sẽ góp phần giảm chi phí, nhân công, đáp ứng áp lực về thời vụ, tăng năng suất lúa và trong thời gian tới sẽ nhân rộng ra các xã trên địa bàn huyện.

Thúy Huyền