kinh tế - chính trị

Chủ tịch UBND Huyện làm việc với Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn
Ngày đăng 07/12/2017 | 11:35  | View count: 1816

Ngày 05/12/2017, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức làm việc với Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn về đánh giá kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn và xã Hương Sơn.

Trong những năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, nhân viên Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn luôn đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Số lượt khách thăm quan năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt năm 2017 ước đạt 1,45 triệu lượt khách, tăng 2,200 lượt khách so với cùng kỳ. Công tác tổ chức, quản lý trong và sau Lễ hội luôn có nhiều đổi mới, tạo hình ảnh tốt đẹp cho Du khách, được Thành phố, Huyện, các cơ quan thông tấn, báo chí, du khách đánh giá cao.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, viên chức chưa đáp ứng được năng lực quản lý, điều hành và tiếp đón khách; Chưa phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị của Huyện duy trì và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng của khu danh thắng Hương Sơn; công tác phối hợp với UBND xã Hương Sơn trong điều hành, quản lý chưa thực sự đảm bảo chặt chẽ, vẫn còn tình trạng chèo kéo, xin tiền khách; công tác vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo; tiến độ các công trình chuẩn bị phục vụ cho Lễ hội Chùa Hương năm 2018 còn chậm.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, nhân viên của Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã đạt được trong thời gian qua; để hoàn thành tốt kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện, Ban Tổ chức lễ hội Chùa Hương chuẩn bị tốt các điều kiện quản lý, tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2018; phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn, cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị để nâng cao chất lượng tổ chức, phục vụ lễ hội Chùa Hương thời gian tới.

Tăng cường công tác phối hợp quản lý các dự án, công trình đầu tư từ nguồn vốn tái đầu tư Chùa Hương. Đánh giá lại chất lượng các công trình đang quản lý theo nhiệm vụ được giao, thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

Phối hợp với UBND xã Hương Sơn quản lý tốt xuồng đò, kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn giao thông đường thủy đảm bảo phục vụ tốt trong mùa lễ hội 2018; xây dựng quy chuẩn kích thước, hình dáng, đảm bảo các xuồng đò phục vụ khách luôn được đảm bảo; Tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tiếp đón khách, đảm bảo văn minh lịch sự, không để tình trạng chèo kéo, xin tiền du khách; rà soát, quy hoạch lại các điểm bán hàng tại sân Thiên Trù đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ theo hướng đẩy các Kiot hàng ăn ra phía ngoài, các kiot bán đồ lưu niệm ở phía trong sân.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của lãnh đạo và cán bộ, viên chức Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn. Đồng chí Chủ tịch UBND Huyện tin tưởng rằng đơn vị sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tham mưu tổ chức quản lý lễ hội Chùa Hương 2018 và những năm tiếp theo./. 

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức