kinh tế - chính trị

Mỹ Đức nỗ lực phấn đấu đưa hai xã về đích nông thôn mới năm 2018
Ngày đăng 04/12/2017 | 10:07  | View count: 1876

Ngày 01/12/2017, đồng chí Đặng Văn Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phó Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Huyện làm trưởng đoàn đã về làm việc và kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của 2 xã Xuy Xá và xã An Mỹ đây là 2 xã được huyện chọn đạt chuẩn NTM năm 2018.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Đặng Văn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Đồng chí Trần Quốc Sinh, Phó Chủ tịch HĐND Huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban là thành viên tổ công tác theo dõi, thực hiện các tiêu chí  xây dựng nông thôn mới của Huyện.

Đ/c Đặng Văn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu đánh giá công tác xây dựng NTM tại xã Xuy Xá

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo của 2 xã Xuy Xá và xã An Mỹ báo cáo về tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới của địa phương mình. Theo báo cáo của UBND xã Xuy Xá tại buổi làm việc, tính đến  tháng 11/2017, xã Xuy Xá có số tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo quy định là 16/19 tiêu chí, đạt 84,21%, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí việc làm thường xuyên, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, thời gian qua chính quyền và nhân dân xã Xuy xá đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả khá tích cực. kết quả nổi bật là đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người 34 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 3%.Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Chuyển đổi khu vực trồng cây hàng năm sang cây ăn quả đang phát triển và có hiệu quả cáo, khuyến khích các hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho các hộ, điều kiện phát triển chăn nuôi cho các hộ đạt hiệu quả cao, phát triển kinh tế của các mô hình chăn nuôi lúa cá vịt và thủy sản đã duy trì tốt và nâng cáo kinh tế cho nhân dân. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữa vững.

Đối với xã An Mỹ,  theo báo cáo của các đồng chí lãnh đạo xã cho biết, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới cho đến nay, xã An Mỹ đã huy động từ các nguồn lực xã hội với tổng kinh phí là 63 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Trong đó, nguồn ngân sách thành phố là 11 tỷ 560 triệu đồng; nguồn ngân sách huyện là hơn 43 tỷ đồng; Ngân sách xã là 6,7 tỷ đồng , nhân dân đóng góp là 780 triệu đồng. Thời gian qua, An Mỹ đã phấn đấu dồn sức hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để ra mắt vào năm 2018. Với phương châm “Đảng giữ vai trò lãnh đạo, chính quyền điều hành, nhân dân làm chủ thể”, đến nay cán bộ, nhân dân trong xã đã thực hiện đạt và cơ bản đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.Từ những kết quả của nông thôn mới mang lại bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc, nhân dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thực hiện tốt công tác vệ sinh sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh, cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, cùng với đó nhân dân trong xã đã tích cực phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, để từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, các cơ sở sản xuất kinh doanh gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn. Hiện nay trên địa bàn xã có một số ngành nghề cơ bản như xây dựng, mộc, thêu may, qua đó từng bước nâng cao đời sống nhân dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/ năm, hộ nghèo giảm còn 4%. Bên cạnh đó xã đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tập chung các nguồn lực cho công tác giảm nghèo theo hướng bền vững, 100% số hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường có nhiều khởi sắc

Sau khi nghe báo cáo và các đề xuất, kiến nghị của Ban chỉ đạo xây dựng  NTM của 2 xã An Mỹ và Xuy Xá. Các đồng chí thành viên trong Đoàn công tác đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra nhiều giải pháp trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM trong thời gian tới. Tham gia, góp ý về một số nội dung chỉ tiêu phấn đấu, nhất là các chỉ tiêu, tiêu chí xã phấn đấu thực hiện trong năm 2018; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các định hướng,giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; xây dựng NTM của địa phương.

Đ/c Đặng Văn Triều, Ủy viên Ban Th ường vụ H uyện ủy - P C hủ tịch UBND H uyện - P T rưởng ban C hỉ đạo chương tr ình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Huyện phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch UBND Huyện đã ghi nhận sự tham gia góp ý, phân tích của các thành viên trong đoàn, của các ngành dành cho các địa phương tại buổi làm việc. Đồng chí đánh giá cao những kết quả quan trọng của các địa phương đạt được trong thời gian qua và yêu cầu các địa phương cần phải tập trung nhanh việc hoàn chỉnh các thủ tục và tổ chức thi công ngay đối với các công trình và danh mục công trình đã bố trí vốn, đồng thời tiến hành giải ngân các công trình này ngay trong năm 2018. Bên cạnh đó yêu cầu 2 xã phải có giải pháp thực hiện cụ thể cho từng tiêu chí. Đối với xã Xuy Xá cần phải rà soát lại để điều chỉnh các tuyến giao thông và thủy lợi, hoàn thiện các cơ sở vật chất văn hóa, tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, qua đó để nhân dân hiểu được lợi ích của chương trình xây dựng NTM, để nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và sớm đưa địa phương hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Riêng đối với xã An Mỹ cần xem xét rà soát lại để điều chỉnh các công trình giao thông và thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa của các thôn, đặc biệt lưu ý đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cải tạo nâng cấp chợ Kênh Đào, cùng với đó cần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; phấn đấu xây dựng các thương hiệu nông sản mang tính bền vững; phát huy những lợi thế, kết quả đã đạt được trong quá trình dồn điền đổi thửa, khắc phục những khó khăn để sớm hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí trường học và thu nhập để đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2018.  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện cũng chỉ đạo cho các địa phương trong năm 2017 phải lập xong hồ sơ xã nông thôn mới. giao cho phòng Kinh tế Huyện tham mưu cho UBND Huyện để làm báo cáo trình cho UBND Thành phố và Ban Thường vụ Huyện ủy để xem xét chỉ đạo thực hiện.

                                                                                                         Văn Mạnh