kinh tế - chính trị

Chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 229 triệu đồng cho khách hàng vay vốn tại Agribank - Chi nhánh Mỹ Đức
Ngày đăng 20/07/2016 | 14:07  | View count: 842

Chiều ngày 19/7/2016, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Hà Nội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Mỹ Đức tổ chức chi trả tiền bảo hiểm cho thân nhân 2 gia đình vay vốn tại Agribank- Chi nhánh Kênh Đào, huyện Mỹ Đức có tham gia bảo hiểm Bảo An Tín Dụng không may bị bệnh qua đời.

Dự buổi lễ có Ông Dương Văn Trí, Giám đốc  Agribank- Chi nhánh huyện Mỹ Đức, đại diện lãnh đạo Phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Hà Nội và thân nhân 2 khách hàng.

Đại diện lãnh đạo Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Hà Nội trao tiền bảo hiểm cho thân nhân khách hàng vay vốn tại Mỹ Đức gặp rủi ro

Khách hàng là ông Đoàn Trọng Lý, trú quán tại thôn Khảm Lâm, xã Phúc Lâm, ngày 15/01/2016 ông Lý đến làm thủ tục vay 1 tỷ đồng tại Agribank - Chi nhánh Kênh Đào, huyện Mỹ Đức để chăn nuôi chim cút, đồng thời được cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp tư vấn tham gia mua Bảo hiểm Bảo An tín dụng với số tiền bảo hiểm là 200 triệu đồng, với Phí Bảo hiểm ông Lý đóng khi tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng  chỉ có 1.800.000 nghìn đồng, đến ngày 16/5/2016 ông Lý không may tử vong.

Trường hợp khách hàng thứ 2 là Ông Nguyễn Văn Tá, trú quán tại thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn, ngày 29/6/2015 ông Nguyễn Văn Tá có vay số tiền 1 trăm triệu đồng để chi phí sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền được bảo hiểm là: 50.000.000 đồng và chỉ đóng số tiền là 810.000 đồng. Tuy nhiên, ngày 10/4/2016, ông Nguyễn Văn Tá không may rủi ro.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ, Bảo An tín dụng Hà Nội đã tiến hành chi trả quyền lợi cho bà Nguyễn Thị Lan là vợ của ông Đoàn Trọng Lý với số tiền 202.575.000 đồng. Trong đó, gồm đồng quyền lợi bảo hiểm cơ bản, quyền lợi bảo hiểm lãi tiền vay và tiền mai táng phí. Tiếp đó, Bảo An tín dụng Hà Nội cũng đã tiến hành chi trả quyền lợi cho gia đình ông Nguyễn Văn Tá với số tiền chi trả Bảo An tín dụng là 26.483.333 đồng. Bảo An tín dụng là sản phẩm của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được Nhà nước, Bộ Tài chính phê chuẩn cho phép triển khai, là sản phẩm dành cho người vay vốn của Agribank, khi người vay vốn không may gặp rủi ro thì Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp sẽ thay mặt người đi vay trả cho Agribank một phần hoặc toàn bộ số tiền người vay còn nợ Ngân hàng đến thời điểm người vay không may gặp rủi ro, số tiền còn lại (nếu có) sẽ được chi trả cho người nhà người được bảo hiểm, khách hàng vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tự nguyện tham gia với mức phí rất nhỏ, (dưới 45 tuổi là 650 nghìn và trên 45 tuổi là 900 nghìn cho 100 triệu tiền được bảo hiểm). Theo đó, khi có rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản được bảo hiểm và khả năng trả nợ ngân hàng, Bảo an tín dụng sẽ thay mặt người vay thanh toán cho ngân hàng tương ứng với dư nợ của người vay đã được bảo hiểm, số tiền còn lại sẽ được Bảo an tín dụng chi trả cho người mua bảo hiểm.

Thúy Huyền