kinh tế - chính trị

Mỹ Đức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016
Ngày đăng 19/07/2016 | 15:36  | View count: 545

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của UBND huyện Mỹ Đức. Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng một số cơ quan liên quan thuộc UBND huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016; Ý kiến phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện Thường trực HĐND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2016, tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 55.726 tấn, bằng 99,1% so cùng kỳ. Năng suất lúa vụ xuân đạt 68,14 tạ/ha, bằng 100,0% so cùng kỳ. Làm tốt công tác thú y, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; Tăng cường công tác quản lý đất đai, tích cực chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và sau dồn điền đổi thửa tại các xã, thị trấn. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, công tác chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường có nhiều đổi mới, khu trung tâm huyện luôn đảm bảo khang trang, sạch sẽ;

Hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch tăng so cùng kỳ; Công tác thu, chi ngân sách đạt kế hoạch cao. Mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững. Sự nghiệp văn hoá- giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức Lễ hội Chùa Hương có nhiều tiến bộ, số lượt khách du lịch tăng so với cùng kỳ.

Tích cực giải quyết đơn thư KNTC của công dân, tình hình ANCT, trật tự ATXH được giữ vững, ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, thường xuyên chú trọng công tác xây dựng chính quyền. Chỉ đạo bộ máy quản lý nhà nước hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu cho UBND huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2016; Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân và xây dựng nông thôn mới; Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2016; Đẩy mạnh thực hiện các dự án đã được phê duyệt, khởi công đảm bảo quy định, chất lượng, đúng tiến độ; Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2016 – 2017, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia; Thực hiện tốt chế độ cho các đối tượng chính sách và các biện pháp giảm nghèo bền vững; Hoàn thiện chương trình phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chương trình phát triển văn hóa – xã hội giai đoạn 2015-2020; Tăng cường công tác quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền; Tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

BTV Cổng TT ĐT huyện Mỹ Đức