kinh tế - chính trị

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Ngày đăng 04/07/2016 | 15:04  | View count: 583

Sáng ngày 4/7, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND huyện Mỹ Đức đã tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt ở tất cả các lĩnh vực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Tổng giá trị sản xuất đạt 3.743,1 tỷ đồng, đạt 54,5̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀% kế hoạch, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, trong đó tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 31,3%; Công nghiệp xây dựng cơ bản đạt 27,0%; Thương mại - Dịch vụ - Du lịch đạt 41,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt 151 tỷ 399 triệu  đồng, đạt 86% dự toán HĐND huyện giao, bằng 125% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu ngân sách của huyện và xã ước đạt trên 700 tỷ đồng, đạt 66% dự toán ngân sách nhà nước Thành phố giao, đạt 64% dự toán ngân sách nhà nước HĐND huyện giao, bằng 89% so với cùng kỳ.

Đ/c Đặng Văn Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời chi tiết, cụ thể những vấn đề khó khăn vướng mắc còn tồn tại

Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường chỉ đạo công tác thú y, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Tăng cường công tác quản lý đất đai, tích cực chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và sau dồn điền đổi thửả tại các xã, thị trấn. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, công tác chỉnh trang đô thị và môi trường có nhiều đổi mới; Hoạt động thương mại - du lịch - dịch vụ có bước tăng trưởng khá. Ngoài ra, huyện còn mở các lớp dạy nghề, đào tạo việc làm cho lao động để thúc đẩy phát triển sản xuất, thục hiện tốt các chính sách xã hội và giảm nghèo bền vững. Sự nghiệp văn hóa - giáo dục, y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày àng được nâng cao. Công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chúc lễ hội Chùa Hương thực sự có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định và đặc biệt chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đề ra các giải pháp, chỉ tiêu thực hiện trong 6 tháng cuối năm và năm 2017.

Đ/c Nguyễn văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành chức năng cần tích cực chủ động tham mưu, phối kết hợp chặt chẽ để giải quyết các vướng mắc còn tồn tại và giải quyết ngay tại cơ sở, đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác phòng chống thiên tai; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh ở cây trồng và vật nuôi; Tăng cường công tác quản lý trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xây dựng; Xây dựng văn kiện diễn tập theo chỉ đạo của Thành phố; Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, ngành giáo dục kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn để chuẩn bị cho năm học mới; Duy trì đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Văn Mạnh