kinh tế - chính trị

Nhân dân Mỹ Đức, Hà Nội tích cực sản xuất vụ mùa năm 2016
Ngày đăng 27/06/2016 | 15:26  | View count: 775

Hiện nay, cùng với các địa phương khu vực phía Bắc, bà con nông dân trong Huyện đang tích cực cấy lúa mùa. Đây là một vụ lúa quan trọng có ý nghĩa lớn đối với sản xuất nông nghiệp và bà con nông dân, các địa phương quyết tâm phấn đấu cho một mùa vụ bội thu.

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp Huyện thì năm nay sản xuất vụ mùa sẽ gặp nhiều khó khăn do sức ép về thời vụ. Lúa xuân thu hoạch muộn hơn so với mọi năm từ 7-10 ngày làm ảnh hưởng đến thời vụ gieo mạ, tiến độ làm đất và gieo cấy lúa mùa. Vụ mùa 2016, Huyện đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, tăng cơ cấu giống lúa thuần mới, lúa chất lượng, giảm giống Khang dân; ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất (công nghệ cấy lúa hàng biên, sử dụng phân bón hữu cơ từ rơm rạ và chế phẩm phân bón lá hữu cơ cho cây lúa góp phần tăng năng suất chất lượng gạo và duy trì độ phì nhiêu của đất nhằm phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững,...) phấn đấu cấy hết diện tích xong trước ngày 30/6/2016 đạt chỉ tiêu kế hoạch năng suất sản lượng cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, chuyển đổi một số diện tích lúa chân ruộng cao khó khăn nước sang sản xuất giống màu cho vụ đông: Đậu tương, khoai lang, lạc hè thu.

Lường trước những khó khăn, Huyện đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa từ rất sớm và đề ra nhiều biện pháp triển khai đồng bộ với mục tiêu phấn đấu gieo trồng 8.068,7 ha, trong đó lúa 7.513,6 ha. Cơ cấu giống lúa Lai 1.067,2 ha chiếm 14,2% diện tích, lúa Thuần mới (Thiên ưu 8; Gia lộc 105) là 3.228,9 ha chiếm 43,1% diện tích, Khang dân 2.275,3 ha chiếm 30,4% diện tích, Nếp và các giống lúa khác chiếm 12,1% diện tích. Theo tiến độ sản xuất vụ mùa của Phòng Kinh tế đến ngày 27/6 toàn huyện gieo cấy được 3.769ha/ 7.513,6 ha, trong đó có xã Mỹ Thành và Xuy Xá cơ bản cấy xong 100% diện tích.

Nhân dân Mỹ Đức đang tích cực sản xuất vụ mùa - Ảnh chụp tại xã Hồng Sơn

Căn cứ theo kế hoạch của huyện, các xã, thị trấn tùy vào điều kiện cụ thể ở địa phương đã bố trí cơ cấu giống, trà, thời vụ phù hợp nhằm vừa bảo đảm năng suất, chất lượng vừa tạo điều kiện mở rộng diện tích vụ đông theo hướng tăng diện tích những cây rau màu có hiệu quả kinh tế cao. Để tạo thuận lợi cho bà con chủ động làm mùa, ngành Nông nghiệp đã tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương làm tốt công tác cung ứng đủ, kịp thời giống lúa cho nông dân, bảo đảm chất lượng, nhất là các giống lúa năng suất, chất lượng cao cũng như các loại vật tư nông nghiệp khác. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, từ khâu làm đất, ngâm ủ, làm mạ, gieo cấy, bón phân, điều tiết nước và nhất là dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả... Đặc biệt, luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án chống úng khi có mưa lớn ngay từ đầu vụ, cũng như bảo đảm đủ nguồn nước để làm đất, gieo cấy đúng thời vụ và tưới dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của lúa.

Trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn sản xuất vụ mùa, thực hiện hiệu quả các giải pháp đề ra. Các địa phương huy động các nguồn lực, động viên bà con khẩn trương triển khai kế hoạch sản xuất mùa với tiến độ thời vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố và của Huyện, nhân dân tích cực xuống đồng sản xuất vụ mùa 2016 trong khung thời vụ tốt nhất. Phát huy kết quả sản xuất vụ xuân thắng lợi và những tiền đề sản xuất vụ mùa nhiều năm trước, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, khẩn trương của ngành Nông nghiệp và các địa phương, tin rằng toàn Huyện sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mùa đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho một mùa vụ bội thu.

Thúy Huyền