kinh tế - chính trị

Đồng chí Nguyễn Đức Chung tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Ngày đăng 14/06/2016 | 12:00  | View count: 859

Sáng 14/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021, với 101/103 số phiếu tán thành (đạt tỷ lệ 98,05%), đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV.


 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung

 

Đồng thời, HĐND TP cũng tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Kết quả cụ thể như sau:


Ông Nguyễn Văn Sửu, 101 số phiếu đồng ý (96,19%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.


Nguyễn Quốc Hùng, 93 số phiếu đồng ý (88,57%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.


Lê Hồng Sơn, 93 số phiếu đồng ý (88,57%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.


Nguyễn Thế Hùng, 96 số phiếu đồng ý (91,42%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.


Nguyễn Doãn Toản, 98 số phiếu đồng ý (93,33%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.


Ngô Văn Quý, 97 số phiếu đồng ý (92,38%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.

Theo Nhóm PV hanoi.gov.vn