kinh tế - chính trị

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội
Ngày đăng 14/06/2016 | 11:33  | View count: 937

HNP - Sáng 14/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XV, với 100% đại biểu có mặt tán thành (103/103), đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, với 96,19% đại biểu có mặt tán thành (101/103), đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 96,19% đại biểu có mặt tán thành (101/103), đồng chí Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau khi công bố kết quả bỏ phiếu và HĐND TP thông qua nghị quyết xác nhận kết quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn và Phùng Thị Hồng Hà đã tham gia điều hành kỳ họp cùng với Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc.


 

Đồng thời, HĐND TP cũng tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng HĐND TP. Cụ thể:

Ông Nguyễn Hoài Nam: 101 số phiếu đồng ý (96,2%), giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế.

Bà Nguyễn Bích Thủy: 100 số phiếu đồng ý (95,2%), giữ chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế.

Bà Phạm Thị Thanh Mai: 102 số phiếu đồng ý (97,1%), giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế Ngân sách.

Bà Hồ Vân Nga: 102 số phiếu đồng ý (97,1%), giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách.

Ông Trần Thế Cương: 103 số phiếu đồng ý (98,1%), giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa xã hội.

Ông Nguyễn Quang Thắng: 98 số phiếu đồng ý (93,3%), giữ chức vụ Phó Trưởng ban Văn hóa xã hội.

Ông Nguyễn Nguyên Quân: 99 số phiếu đồng ý (94,2%), giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị.

Ông Lê Minh Đức: 103 số phiếu đồng ý (98,1%), giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND TP.

Theo Nhóm PV hanoi.gov.vn