kinh tế - chính trị

Khảo nghiệm thành công một số giống lúa mới vụ xuân năm 2016 cho năng suất cao tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức.
Ngày đăng 26/05/2016 | 08:11  | View count: 1564

Sáng ngày 25/5/2016, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả khảo nghiệm một số giống lúa mới vụ xuân năm 2016 tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức.

Vụ xuân này, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội đã tiến hành khảo nghiệm các giống lúa mới tại xã Mỹ Thành với diện tích 4,5 ha và được chia làm 2 nhóm chính: Nhóm năng suất gồm ĐB18 có đối chứng với Khang Dân 18; nhóm chất lượng gồm các giống lúa Lam Sơn 8, HN6 Bắc Thơm số 9, Thuần Việt 7 có đối chứng với giống lúa Bắc Thơm số 7.

Khu sản xuất thử nghiệm giống lúa mới vụ xuân năm 2016 tại xã Mỹ Thành 

Kết quả khảo nghiệm cho thấy, lúa vụ xuân 2016 tại xã Mỹ Thành đạt hiệu quả rõ rệt và có tính ưu việt hơn hẳn các giống lúa thuần khác như khả năng chịu rét cao, khả năng chống đổ, chống chịu sâu bệnh tốt. Ít sâu bệnh nhất là giống lúa Thuần Việt 7 và ĐB18. Về năng suất, qua đối chứng thực tế tại cánh đồng của xã Mỹ Thành thì nhóm lúa năng suất đạt trung bình 63,42 tạ/ha, cao hơn Khang Dân 18 là 12%. Nhóm lúa chất lượng, giống Bắc Thơm 9 đạt năng suất 57,40 tạ/ha, giống lúa Thuần Việt 7 đạt năng suất 59,94 tạ/ha, giống lúa HN6 đạt 60,94 tạ/ha, giống lúa Lam Sơn 8 đạt 62,28 tạ /ha, trong khi đó giống lúa Bắc Thơm 7 đạt  52,04 tạ/ha, cao hơn so với giống lúa đối chứng Bắc Thơm 7 từ 7 - 12%.

                         Khu khảo nghiệm giống lúa Thuần Việt 7

Theo đánh giá của Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, các giống lúa này đều có triển vọng tốt. Trung tâm sẽ tiếp tục khảo nghiệm sản xuất các giống lúa Thuần Việt 7, giống lúa Bắc thơm 9 và giống lúa ĐB 18 ở trên 3 vùng sinh thái khác nhau để có kết quả chính xác hơn sẽ đưa vào  thử nghiệm trên diện rộng. Giống lúa ĐB18 đã qua 3 vụ khảo nghiệm sản xuất đều cho thấy giống lúa này có triển vọng, tiềm năng, năng suất cao, khả năng thích ứng rộng, phù hợp với điều kiện canh tác của huyện Mỹ Đức, cần đưa ra thử nghiệm trên diện rộng để đánh giá một cách  khách quan hơn.

Khu khảo nghiệm giống Lúa Lam Sơn 8

Đối với 2 giống lúa mới là giống lúa Lam Sơn 8, HN6 là 2 giống lúa chất lượng, có thời gian sinh trưởng ngắn từ 128 - 132 ngày, cứng cây, sinh trưởng khỏe, chịu rét cao, khả năng chống đổ tốt, chống chịu được các bệnh đạo ôn, khô vằn và các đối tượng sâu bệnh khác, rất phù hợp với mọi chân ruộng, có thể đưa vào sản xuất đại trà tại vụ xuân năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trung tâm cũng đề nghị Phòng Kinh tế các huyện phối hợp với Trung tâm Phát triển cây trồng trong thực hành khảo nghiệm và thực nghiệm sản xuất giống lúa mới đại trà tại các vùng sinh thái khác nhau, để từng bước nâng cao năng suất chất lượng các giống lúa trên địa bàn thành phố.

Thu An - Hữu Khánh