KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/05/2020 | 03:11 PM  | View count: 20
Ngày 11/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành  Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/05/2020 | 03:46 PM  | View count: 65
Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số  1771/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/04/2020 | 03:32 PM  | View count: 40
Ngày 27/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/04/2020 | 03:36 PM  | View count: 54
Ngày 21/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/04/2020 | 03:25 PM  | View count: 33
Ngày 14/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/04/2020 | 09:28 AM  | View count: 43
Ngày 09/4/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...

Phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, ...thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã...

Ngày đăng 08/04/2020 | 03:20 PM  | View count: 36
Ngày 06/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ các...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/04/2020 | 09:33 AM  | View count: 42
Ngày 03/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/03/2020 | 02:49 PM  | View count: 87
Ngày 17/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/03/2020 | 02:23 PM  | View count: 87
Ngày 17/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng...

Ngày đăng 18/03/2020 | 11:08 AM  | View count: 100
Ngày 16/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa cấp xã và cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/02/2020 | 09:35 AM  | View count: 44
Ngày 19/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 11/02/2020 | 08:38 AM  | View count: 112
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/01/2020 | 10:13 AM  | View count: 60
Ngày 20/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/01/2020 | 10:05 AM  | View count: 147
Ngày 15/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số  317/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2020

Ngày đăng 07/01/2020 | 03:33 PM  | View count: 512
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/01/2020 | 03:49 PM  | View count: 154
Ngày 03/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/01/2020 | 04:19 PM  | View count: 81
Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7465/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ và chính sách đối với Thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/01/2020 | 09:51 AM  | View count: 38
Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7464/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/12/2019 | 04:44 PM  | View count: 130
Ngày 17/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7130/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...