KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2022

Ngày đăng 31/12/2021 | 02:30 PM  | View count: 14
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/12/2021 | 05:00 PM  | View count: 7
Ngày 24/12/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 5345/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/11/2021 | 08:53 AM  | View count: 5
Ngày 22/11/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4943/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi chính phủ....

Ngày đăng 09/11/2021 | 01:50 PM  | View count: 54
Ngày 08/11/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4752/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/10/2021 | 03:46 PM  | View count: 44
Ngày 21/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4527/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp...

Ngày đăng 04/10/2021 | 03:08 PM  | View count: 33
Ngày 01/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2021 | 03:04 PM  | View count: 42
Ngày 07/9/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4102/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2021 | 02:59 PM  | View count: 55
Ngày  07/9/2021 , Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4103/QĐ-UBND về việc phê duyệt...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp...

Ngày đăng 26/08/2021 | 08:46 AM  | View count: 36
Ngày 25/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4016/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/08/2021 | 06:00 PM  | View count: 38
Ngày 13/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3940/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/08/2021 | 08:33 AM  | View count: 40
Ngày 04/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3801/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/07/2021 | 08:00 AM  | View count: 50
Ngày 30/7/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành...

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Ngày đăng 06/05/2021 | 09:34 AM  | View count: 49
Ngày 05/5/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1986/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/04/2021 | 09:13 AM  | View count: 126
Ngày 28/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/04/2021 | 09:09 AM  | View count: 35
Ngày 08/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/03/2021 | 08:42 AM  | View count: 66
Ngày 09/3/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục...

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/02/2021 | 04:05 PM  | View count: 59
Ngày 24/02/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy...