KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp...
Ngày đăng 04/10/2021 | 15:08  | View count: 33

Ngày 01/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, đầu tư tại Việt Nam, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem   tại đây