KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Ngày đăng 08/09/2021 | 15:04  | View count: 42

Ngày 07/9/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4102/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

 

Nội dung chi tiết xem     tại đây