KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông báo thực hiện trở lại việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả TTHC thuộc Huyện và các xã, thị trấn
Ngày đăng 06/09/2021 | 18:12  | View count: 146

Nội dung chi tiết xem   tại đây