KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả TTHC trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc Huyện và các xã, thị trấn
Ngày đăng 24/07/2021 | 07:00  | View count: 138

Nội dung chi tiết xem   tại đây